Är adopterade arvsberättigade?

FRÅGA
HejHur får jag reda på om någon är adopterad? Vi är mitt uppe i ett arvskifte där det inte finns de vanliga arvtagarna. Utan den ena är den avlidnes bror och den andra är den andra broderns (som också är död) son. Men det har kommit till min vetskap att han troligen blev adopterad av sin styvpappa. Och då har han ju ej rätt till något arv. Hur får jag fram dessa uppgifter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt föräldrabalken 4 kap. 21 § så ska den som adopterats anses vara barn till den som adopterat och inte de biologiska föräldrarna. Bestämmelsen säger även att de rättsförhållanden som kan följa av andra lagar som rör de mellan barn och föräldrar även ska gälla adopterade. Det innebär kort sagt att det inte spelar någon roll om arvingen är adopterad eller inte utan han kommer att räknas precis som ett biologiskt barn till den avlidne brodern och kommer enligt ärvdabalken 2 kap. 2 § vara arvsberättigad.

Angående uppgifterna om släktskap så kommer dessa från Skatteverket i och med dödsfallsintygen. Detta ska framgå av bouppteckningen som gjorts efter personen i fråga. Där ska framgå att den avlidnes arvingar var två bröder, varav den ene avliden och därmed lämnar ett dödsfallsintyg där det står att sonen är adopterad.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med skiftet!

AnnaSara Jarius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96429)