Är 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen under förändring?

FRÅGA
Är lagstiftning för tillämpning av 1 kap 20 § yttrandefrihetsgrundlagen under utarbetande?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Är 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen under förändring?

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det föreligger någon/några propositioner som avser en förändring av 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen. I dagsläget kan jag inte se paragrafen är under förändring. Detta kan bero på att en ändring av mediegrundlagarna trädde i kraft 1 januari 2019. Bakgrunden till dessa var propositionen 2017/18:49. De ändringar som genomfördes då innebar dels en språklig översyn som både syftade till att göra lagarna könsneutrala och lättare att använda samt innebar ett starkare skydd för den personliga integriteten. Ändringarna innebar också att det blir i möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter. För att detta ska vara möjligt krävs det att de känsliga personuppgifterna finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas. Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter eller sexuell läggning.

Hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att skicka en ny fråga till oss.

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?