Apportegendom vid bolagsbildning

2019-10-31 i Bolag
FRÅGA
HejJag äger som privatperson en majoritetsdel i ett aktiebolag som jag äger tillsammans med tre andra delägare.Bolaget är under utveckling och har inga intäkter än utan bara kostnader. Två av mina kompanjoner äger sina delar via egna aktiebolag och jag har för avsikt att starta ett aktiebolag och på något sätt överföra min andel till det nya bolaget.Mina frågor:1) Hur görs detta på enklast sätt?2) Kan jag som privatperson använda mitt innehav i det existerande bolaget till att "betala" del av kostnaden för att starta ett nytt aktiebolag (aktiekapitalet), i kombination med kontanta medel? Exempel:Jag äger 70% av ett bolag, 50 tkr aktiekapital. Kan jag då "betala" 35 tkr med mitt innehav i det existerande bolaget och 15 tkr i kontanta medel?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Aktier kan säljas till bolaget genom ett vanligt försäljningsavtal. Du måste dock observera så det inte ses som en värdeöverföring enligt 17 kap. ABL. Det främsta då är att du inte får sälja aktierna till ett överpris så tillgångarna i bolaget minskar under det bundna egna kapitalet.

Din andra fråga om du kan betala med ditt innehav går det också egentligen bra. Aktier räknas som apportegendom och kan användas som betalning för teckning av aktier under en bolagsbildning (2 kap. 16 § ABL). Det går bra att dela upp det att visa aktier betalas med aktierna och vissa med kontanta medel. Det som måste göras om du vill "betala" med aktier är att en revisor måste kontrollera aktierna och dess värde (2 kap. 19 § ABL). Därför är det egentligen lättare att du sätter in 50 t.kr och sedan låter det bildade aktiebolaget köpa aktierna av dig. Det som dock kan vara värt att notera är att om aktiernas värde minskar så aktiekapitalet i ditt bolag hamnar under 50% av det registrerade måste bolaget likvideras. Det kan därför vara värt att ha 25 t.kr i likvida medel på banken.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Filip Westerdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll