Apostille - notarius publicus

Hej. Jag undrar om det finns någon svensk lag som styrker att vidimering av ett dokument av 2 personer, med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer, gör detta dokument officiellt. Jag är ordförande i en liten förening, som behöver styrka "äktheten" av min namnteckning som ordförande för ett europeiskt projektansökan. Jag kan tyvärr inte ta mig till en notarie, som jag tidigare har gjort, då jag befinner mig i Grekland för just detta projekt... Med Vänliga hälsningar.

Lawline svarar

Hej!

Nej, det finns inte någon bestämmelse som klargör att man kan bestyrka ett dokument på samma sätt som notarius publicus. Förutsatt att projektansökan sker utomlands misstänker jag för övrigt att det inte är svensk rätt som ska tillämpas. Sverige och Grekland har tillträtt Haagkonventionen från 1961 vilket innebär att en apostille-stämpel kan krävas för att en svensk handling ska accepteras som äkta – vilket du säkert kände till eftersom du visste att det var notarius publicus du egentligen skulle kontaktat. Apostille, vilket alltså är ett bevis för att en svensk handling är äkta, utfärdas tyvärr inte av svenska ambassader utan endast av notarius publicus.

Den svenska ambassaden i Athen varnar för att allt fler myndigheter i Grekland kräver apostille, motsatsvis är det inte omöjligt att den form av bestyrkande du nämner ändå kan vara tillräcklig.

Lycka till!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo