Användning av officiella beteckningar kräver intyg från länsstyrelsen/kommunen

Upphovsrätt ?

Kan jag använda tex Svenska landsskapsvapen som mönsterblock på ett lapptäcke jag ska ställa ut och kanske sälja. Kan jag göra mönster för tyg som ser ut som dem och sälja mönstret?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huruvida en person kan använda mönster eller andra alster för försäljning regleras till största del av lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) och mönsterskyddslag (ML). Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket i enlighet med 1 kap 1 § URL. Detsamma gäller regleringen i ML. I enlighet med 5 § ML får ingen utnyttja mönsterrätten utan samtycke från den som är innehavare. Det är inte ovanligt att ett verk har dubbelt skydd i form av upphovsrätt och mönsterrätt.

Konstnärliga verk
Ett landskapsvapen hör till kategorin konstnärliga verk (1 kap. 1 § URL). Upphovsrätten, som uppstår vid skapandet av verket, innefattar ensamrätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det, genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick (1 kap. 2 § URL). För att framställa exemplar och dessutom göra det tillgängligt för allmänheten (genom försäljning) kräver upphovsmannens samtycke.

Bearbetning
Om du överför de svenska landskapsvapnen på ett lapptäcke är detta att se som en bearbetning i lagens mening (1 kap 4 § första stycket URL). Om du däremot bearbetar originalverket till den grad att du åstadkommer ett nytt och självständigt verk är du däremot inte beroende av upphovsrätten till originalverket (1 kap. 4 § andra stycket URL). Var denna gräns går är dock inte helt enkelt att förutse.

Officiella beteckningar
I lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar framgår att statsvapen eller annat statsemblem inte utan vederbörligt tillstånd får användas i varumärke eller annat kännetecken för varor och tjänster. Vidare är det, enligt förordningen om vissa officiella beteckningar, behörig länsstyrelse i fråga om landskapsvapen som prövar fråga om ett sådant tillstånd.

Sammanfattningsvis har konstnärliga verk upphovsrättsligt skydd och kräver tillstånd från upphovsmannen. I ditt fall angående landskapsvapen bör du kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet för att pröva om du kan få tillstånd att använda landskapsvapnet på lapptäcken.

Ibland kan även Riksarkivet vara behjälplig i dessa frågor.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie FjeldsethRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”