Användning av gåvor

2021-08-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Mina föräldrar äger ett fritidshus och tanken är att jag ska överta det. Det är såväl jag, mina föräldrar som min syster överens om. Man kan ju vad jag förstår göra på olika sätt med köp, gåvor etc., vilket bland annat renderar i olika lagfartskostnader. Så här har vi tänkt och jag skulle vilja veta så att det inte är någonting väsentligt vi missar. Vi har låtit en mäklare värdera fritidshuset. Vi kan anta att det inte finns förbättringsutgifter att dra av vid en försäljning. Vi tänkte därefter upprätta/låta upprätta ett gåvobrev där mina föräldrar ger fritidshuset till mig. I gåvobrevet ska framgå att det inte är fråga om förskott på arv. Därefter ger jag min syster en pengagåva motsvarande halva det av mäklaren bedömda värdet, reducerad med halva den skatt som skulle behöva betalas om fritidshuset skulle säljas idag (tanken är att den skatten kommer jag få betala vid en eventuell senare försäljning). Till att börja med: Visst är det lagligt att använda sig av gåvor på detta sätt? Sedan undrar jag om det här är ett bra sätt att lösa det på eller om det finns bättre sätt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad jag kan se är det ingenting ni har missat och man får göra så du har förklarat situationen. Att skriva gåvobrev där man tydligt skriver att det inte ska räknas som förskott på krav är viktigt om ni vill att systern inte ska få del i huset när era föräldrar gått bort. Det är nämligen ingenting ni kan korrigera när de väl avlidit och då är ni beroende av att din syster villigt ger dig fritidshuset.

Om du är gift så är ett förslag att dina föräldrar i gåvobrevet skriver att det blir din enskilda egendom. Det är en fördel om du eller dina föräldrar vill se till att den är din och bara din. Detta är det enda eventuella tillägget jag ser att ni kanske skulle vara intresserade av eller har glömt.

Du får göra i princip vad du vill med dina pengar så att ge din syster en gåva i form av pengar som kompensation för att du får fritidshuset. Beloppet är det du själv som avgör med tycker det låter rimligt att beräkna summan på det sätt ni gjort för att undvika eventuella konflikter gällande huset och senare arvet.

Sättet att lösa problemet ni valt är enligt mig enkel och lätt att göra rätt. Det viktiga är att upprätta giltiga gåvobrev där avsikten är tydlig med gåvan. För framtiden är det troligen även lättast att ni delat upp huset på detta sätt så att det inte blir fråga om att en vill sälja men inte den andra och båda har äganderätt i huset.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?