Användning av gåvobrev vid förskott av arv

2016-11-30 i Förskott på arv
FRÅGA
HejJag och min fru har två döttrar, vi är i 60 årsåldern och barnen styvt 30. Vi är inte rika, men en del kapital har vi samlat på oss. Istället för att barnen skall behöva vänta tills vi båda dör, vilket nog dröjer 30 år åtminstone för min fru, så vill vi kunna ge dem pengar som de skulle fått i arv redan nu, när de behöver dem. Döttrarna befinnes sig i olika steg i livet, och det växlar lite om vem av dem som behöver pengar just nu.Vi skulle vilja skaffa oss ett dokument om vad de olika döttrarna får i förskotterat arv, för att dessa förskott skall kunna jämkas när det slutgiltiga arvet fördelas.Jag vet att man inte behöver göra detta ur juridisk synpunkt inte måste göra detta, men vi vill ändå göra det för rättvisans skull.Hur upprättar man ett sådant dokument, finns det mallar osvMvhHåkan Stenholm
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Jag rekommenderar att ni upprättar gåvobrev. I gåvobrevet kan ni specificera att gåvan är förskott på arv. Gåvan kommer därmed att avräknas när den slutgiltiga uppdelningen av arvet görs i framtiden.

Gåvobrev har inga specifika formkrav men det finns mallar att hitta om ni söker på exempelvis "gåvobrev mall" på Google. Nedan följer ett exempel på hur en sådan mall kan se ut, men det finns som sagt flera exempel att finna om ni söker på Google. Om ni känner er osäkra kan jag rekommendera att ni tar kontakt med en jurist som specialiserar sig på familjerätt.

MALL FÖR GÅVOBREV.

”Givare: X X Persnr. samt adressGåvotagare: XX Persnr. samt adressGåvoobjekt: X antal fondandelar (el. motsvarande, här skall ni precisera gåvan)Gåvotidpunkt:Gåvan skall/skall inte utgöra enskild egendomGåvan skall vara/ inte vara förskott på arvEventuella övriga villkor för gåvan:Ort: Datum:Underskrift och namnförtydligande av gåvogivaren.Gåvan mottages tacksamt på ovan angivna villkor.Ort: Datum:Underskrift och namnförtydligande av gåvotagaren.(Ev.) De egenhändiga namnteckningarna bevittnas:Vittne1: Vittne2:
Underskrift, namn, adress, ort, datum”

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1183)
2021-01-26 Vad krävs för att en gåva inte ska utgöra förskott på arv?
2021-01-24 Förskott på arv
2021-01-24 Förskott på arv?
2021-01-23 Hur räknas arvet ut om en arvinge fått ett förskott?

Alla besvarade frågor (88478)