Användning av ett känt varumärke på andra typer av produkter

2021-06-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, Vi trycker dekaler till bland annat robotgräsklippare där man har möjlighet att "klä" sin maskin i olika designer. Exempel är att man kan få sin maskin att likna en polisbil vilket är mycket populärt. Hur ställer sig lagen till om man gör en design som liknar exempelvis en Tesla (Bilmärket) med deras logotyp eller Pokemon som är ett populärt spel?Tack för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställer är av immaterialrättslig karaktär och berör i första hand varumärkesrätten. Regler om varumärke och dess omfång finns i varumärkeslagen (VML).

Ensamrätt och varumärkesintrång

Den första frågan du bör ställa dig är om det varumärke du tänkt använda dig av har ett varumärkesskydd. I de flesta fall har företag varumärkesskydd, inte minst företag av den storlek som du nämner. Om så är fallet, medför det att varumärkesinnehavaren har ensamrätt till varumärkets (eller förväxlingsbara varumärken) användning. Ensamrätten innebär att innehavaren behöver godkänna någon annans användning av varumärket. Användning av ett varumärke betyder exempelvis att förse varor eller deras förpackningar med varumärkestecknet, saluföra varorna, importera eller exportera varor försedda med tecknet, eller att använda de i reklam (1 kap. 10 § andra stycket VML). Enligt huvudregeln kan alltså ett användande av annans varumärke innebära ett varumärkesintrång.

Beträffande intrångsbedömningen sker den enligt tre olika punkter (1 kap. 10 § punkt 1–3). Den första avser situationen när någon använder ett identiskt varumärke med någon annans på ett sätt så att det skadar något av varumärkets "funktioner", t ex att någon uppfattar att det finns ett ekonomisk samband mellan de två varumärkena. Tillämpningsområdet är snävt i den mening att det måste föreligga en skada eller en konkret risk för skada. Den andra punkten tar sikte på när någon använder ett varumärke som är förväxlingsbart med någon annans, dvs två olika produkter som konkurrerar på samma eller snarlika marknader och som kan förväxlas med varandra.

Tredje punkten avser istället att någon drar en otillbörlig fördel av att använda någon annans varumärke. På liknande sätt som ovan ska det från omsättningskretsens synpunkt framstå som att det finns ett samband mellan de två företagen med skillnaden att det senare företaget drar fördelar av att använda det tidigare företagets varumärke. Det är en variant av renommésnyltning, och innebär i praktiken att någon helt eller delvis kopierar annat företags logotyp för egen vinning. Även att säga att en produkt har ett samband med en annan produkt är att dra en otillbörlig fördel.

Vad innebär det här för dig?

Det är svårt för mig att ge dig ett konkret svar på vad som gäller i din situation. Om dekalerna är identiska med andra varumärken, att du t ex använder deras logotyper, är min rekommendation till dig att ta kontakt med de företag som har de varumärken du avser att använda. Hururvida de godkänner din förfrågan vet jag inte. Allt hänger på vad företagen är villiga att associeras med, och om din användning av deras varumärke kan skada deras varumärke på något sätt.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96515)