Användning av annans textilmönster

2021-04-08 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, ska starta ett kläddes märke och har lite frågor kring att andvända andras mönster. Jag ska andvända ett tygmönster från Morris & co där jag har lagt till min egna loga på och undrar med detta om det skulle gå eller om det blir problem
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det är tillåtet att sälja kläder med ett textilmönster från ett befintligt varumärke om du sätter din egen logga på kläderna

Din fråga regleras i upphovsrättslagen (URL), mönsterskyddslagen (MSL) och varumärkeslagen (VmL)

Det är otillåtet att utan tillstånd sälja en design som är skyddad med upphovsrätt eller mönsterrätt
Ett tvådimensionellt mönster i form av ett textilmönster kan vara brukskonst som skyddas genom upphovsrätt och genom mönsterskydd.

Den som med konstnärlig ambition skapar ett mönster kan få upphovsrätt för det konstnärliga verket (1 kap 1 § URL). Rätten uppstår i och med skapandet om det konstnärliga verket kar tillräcklig verkshöjd. Vad som menas med tillräcklig verkshöjd är att verket ska vara tillräckligt originellt och att upphovsmannen självständigt skapat verket. Upphovsrätt innebär en ensamrätt till verket. Ensamrätten innebär att det är förbjudet för andra än upphovsmannen att exempelvis sälja verket utan upphovsmannens samtycke. (1 kap. 2 § URL).

Den som har skapat ett mönster alternativt äger rätten till ett mönster kan genom registrering hos patent- och registreringsverket (PRV) få ensamrätt till mönstret (1 a § MSL). En förutsättning för att få mönsterskydd är att mönstret är nytt och tillräckligt särpräglat (2 § MSL). Vad detta innebär är att det inte får finnas ett annat mönster som är identiskt alternativt ger samma helhetsintryck till en kunnig användare. Den som har ett mönsterskydd har ensamrätt till det aktuella mönstret. Ensamrätten innebär att det är förbjudet att exempelvis sälja mönstret utan samtycke av den som är innehavare av mönsterrätten (5 § MSL).

Ett nytt varumärke som kan förväxlas med ett befintligt varumärke kan utgöra varumärkesintrång
Ett varumärke kan bestå av alla tecken som uppfyller krav på särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i PRV:s registreringsregister (1 kap. 4 § VmL). Vad som menas med särskiljningsförmåga är att en normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan skilja varor och tjänster från ett varumärke från dem som erbjuds fav ett annat (1 kap. 5 § VmL). Den som har ett varumärke i den mening som avses i VmL har ensamrätt till det aktuella varumärket. Ensamrätten innebär att ingen annan än varumärkesinnehavararen får använda ett tecken som är förväxlingsbart med innehavarens, exempelvis genom försäljning (1 kap. 10 § VmL). Ett intrång i ensamrätten kan göras om två varumärken liknar varandra och varorna är av samma slag med risk för förväxling eller risk för association mellan det äldre och det yngre varumärket.

Vad innebär detta för dig?
Det kan vara problematiskt att använda ett textilmönster som är mönsterskyddat och/eller skyddat av upphovsrätt. Den som är mönsterskyddsinnehavare eller upphovsman har ensamrätt. Vad som menas med detta är att det är otillåtet för någon annan att sälja textilmönstret utan rättighetsinnehavarens samtycke. Eftersom jag saknar kännedom om vad det är för tyg du vill använda kan jag inte svara på om mönstret på tyget är skyddat med upphovsrätt eller mönsterskydd. Möjligtvis kan du själv ta kontakt med Morris & co och fråga vad som gäller för textilmönstret du vill använda. Om du säljer kläder där du använder ett textilmönster som är skyddat med mönsterskydd eller upphovsrätt kan du göra dig skyldig till intrång i annans ensamrätt. Du skriver att du kommer att ha din egen logga på kläderna du vill sälja. Om din logga är för lik Morris & co-loggan finns risk för att era varumärken förväxlas. I ett sådant fall kan det utgöra varumärkesintrång.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1026)
2021-10-26 Källhänvisning på bloggar
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed

Alla besvarade frågor (96612)