Användandet av GIFar och creative commons i samband med kommersiell verksamhet

2016-04-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej Lawline! Jag undrar om och hur det är tillåtet att använda andras bilder, GIFar och YouTube-videos i reklamsyte. Tanken är att jag vill "låna" (eller köpa rättigheter om möjligt). Jag förstår att man inte kan plocka andras verk rakt av, men det verkar förekomma lite olika syn på creativ commons, och jag ska erkänna att jag inte har full koll på det. Jag vill naturligtvis gör rätt för mig i detta fall. Tanken är att hämta en GIF från exempelvis giphy.com (exempelvis den här: http://giphy.com/gifs/funny-comedy-adamsandler-la5KbSLBZo3QI). Jag vill sedan använda denna GIF på mitt företags Facebook-sida (utan att manipulera GIFen på något sätt) och eventuellt promota/marknadsföra den tillsammans med min egen copy som ligger som bildtext. Är det stöld eller kan det betraktas som ett "lån". Hur ser ni på det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bilder, filmer, konstverk och mycket annan form av media omfattas av upphovsrätt, det vill säga skyddet för skaparens rätt till sitt verk. Detta ämne regleras i mångt och mycket av nationella lagar, varför det kan bli olika regler som aktualiseras beroende på vems upphovsrätt man gör intrång i. Dock är många länders regler väldigt lika varandra, speciellt inom EU. Enligt svensk rätt är att om ett verk har uppnått en tillräcklig grad av originalitet så uppstår ett upphovsrättsligt skydd för detta. Huvudregeln är att ingen annan än ägaren till verket har rätt att använda verket utan tillåtelse. Skaparen till verket är ofta ägaren till denna rättighet. Denne kan alltså tillåta dig, och alla andra för den delen, att nyttja verket fritt. Tillskillnad från amerikansk rätt, där ett sådant verk skulle tillhöra ”the public domain”, och således kan användas helt fritt, så finns det såkallade ”ideella rättigheter” bundna till verk i Sverige, det vill säga att man behöver referera till skaparen av verket i samband med att man använder sig av det.

Om ett verk inte getts fri spridningsrätt som nämnt ovan så bör du kontakta rättighetshavaren i fråga och be om att få nyttja verket, alternativt att få köpa en rättighet, eller licens, att använda det. Som huvudregel så är rättighetshavaren skaparen av verket, så som konstnären till en tavla eller fotografen till ett foto. Men när det kommer till tillexempel film så är det allt som oftast filmbolaget du bör vända dig till. Därför kan det vara lite småfarligt att använda en GIF från en film tillexempel; bara för att den lagts ut på en sida som GIPHY eller Youtube innebär inte per automatik att de som lagt ut den där har rätt till det.

Dock bör tilläggas, att en sida som GIPHY i mångt och mycket HAR licenser för de klipp de har ute. De samarbetar med många stora filmbolag bland annat. Dessa är såkallade creative commons, vilket innefattar licenser som ska förenkla användandet av andra immaterialrätter. Dock så finns det olika typer av creative commons-licenser, bland annat sådana som är okej att använda helt fritt, de som får användas fritt men inte i kommersiell verksamhet och så vidare. Så länge du försäkrar dig att det är en creative common så finns det i regel alltså ofta en licens mellan tillhandahållaren av verket, och dess immaterialrättsliga ägare, vilket innebär att de kan nyttjas, åtminstone i icke kommersiella ändamål.

Mina tips är som följer: nämn alltid rättighetshavaren i samband med att du nyttjar verket. Så fort användandet av någon annans upphovsrätt har kommersiell natur så bör du ta det säkra före det osäkra och försäkra dig med ägaren om det är okej att nyttja verket. Att du nyttjar en GIF på det sätt du beskrivit ovan kommer varken räknas som ett stöld eller ett lån, utan istället blir det fråga om intrång i någon annans upphovsrätt, vilket kan resultera i böter, och i extrema fall (som ej är tillämpliga i ert fall) fängelse upp till två år. I och med att ni avser använda dessa bilder/videor/GIFar i kommersiell verksamhet så rekommenderar jag därför er att kontakta rättighetshavarna.

Jag hoppas att detta besvarat din fråga.

Med vänliga hälsningar

Erik Claeson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (888)
2020-09-16 Upphovsrätt vid bearbetning av annans verk
2020-09-16 Kan man i Sverige registrera ett varumärke som redan är registrerat i annat land?
2020-09-14 Framkallning av annans bild för privat bruk
2020-09-12 Använda annans bilder i annons för lägenhet

Alla besvarade frågor (84111)