Använda TV-program i annons

Hej!

Skulle det vara ok att klippa ut någon sekund ur ett tv program, tex lyxfällan från viafree eller youtube, för att inkludera i sin egen reklamfilm/annons på social media, utan att först be om tillåtelse från Viasat/ägaren av programmet? Klippet skulle vara en mindre del av annonsen, och budskapet skulle inte uppsåtligen nedvärdera tv programmet eller deras varumärke.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt vill du veta det är okej att klippa ut en stycke ur ett TV-program och inkludera detta i en annons utan att först fråga upphovsmannen.

Vad säger lagen?

De huvudsakliga bestämmelser som aktualiseras i detta fall finns i upphovsrättslagen (URL). Av 1 § URL framgår att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till detta. I samma bestämmelse räknas ett antal alster som omfattas av upphovsrättslagen upp, varav det för denna fråga mest relevanta är filmverk.

Enligt 2-3 §§ URL är upphovsrätt förenat med ett antal rättigheter, indelade i ekonomiska och ideella rättigheter. De ekonomiska rättigheterna framgår av 2 § URL och innebär i korthet en ensamrätt för upphovsmannen att förfoga över verket genom att framställa exemplar av detta och göra det tillgängligt för allmänheten. Att göra ett verk "tillgängligt för allmänheten" inkluderar bland annat att lägga upp ett verk på internet via trådbunden eller trådlös internetuppkoppling. Den ideella rätten enligt 3 § URL innebär att en upphovsman i samband med att hans verk görs tillgängligt för allmänheten har rätt att namnges samt att hans verk inte får ändras på ett sätt som blir kränkande för honom.

Den som gör intrång i någons upphovsrätt kan drabbas av ett antal påföljder. Den starkaste av vilken är böter eller fängelse i högst två år för förfaranden som är uppsåtliga eller grovt oaktsamma (53 § URL). Enligt 53b § URL kan dessutom den som gör intrång i någons upphovsrätt på yrkande av upphovsmannen eller annan rättighetsinnehavare under hot om vite förbjudas från att fortsätta med intrånget. Man kan även få betala ersättning för eventuell skada som intrånget medfört (54 § URL).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att eftersom att upphovsmannen och andra eventuella innehavare av upphovsrätten för de program du talar om har en ensamrätt att framställa exemplar av sina program och göra dessa tillgängliga för allmänheten är det sannolikt att du kan göra intrång i upphovsrätten som dessa har om du skulle använda deras filmverk utan tillåtelse. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med eventuella rättighetsinnehavare innan du använder ett upphovsrättsskyddat alster.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”