Använda någons konstverk i en reklamfilm?

2020-08-29 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Får ett företag använda mitt konstnärliga verk (som finns utomhus på offentlig plats) i sin reklamfilm som visas på nätet och på TV utan min tillåtelse? Om inte vilka åtgärder kan jag vidta?Vänliga hälsningar Eva
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad gäller användande av konstverk i reklamfilm, film, eller annat sorts televisionsprogram är detta tillåtet för var och en om användandet är av underordnad betydelse med hänsyn till filmens innehåll (20 a § Upphovsrättslagen).

Bestämmelsen ger rätt att under vissa förutsättningar ta in konstverket i en sådan film under förutsättning att det är av underordnad betydelse för filmen i fråga. Bestämmelsen ger också en frihet att överföra filmen med konstverket i till allmänheten exempelvis på internet eller visande på TV.

Vad innebär att konstverket ska vara av underordnad betydelse?

Med detta innebär att konstverket endast ingår i bakgrunden eller återges mera tillfälligt. Exempelvis när konstverket används som rekvisita genom att hänga på en vägg/stå i bakgrunden vid en filminspelning. I ditt fall är det alltså tillåtet om konstverket är med i bakgrunden av reklamfilmen, men inte om det exempelvis är det enda i scenen, såsom att det är "huvudnumret".

Om det är så att konstverket är det s.k. huvudnumret i reklamfilmen har företaget ifråga gjort en otillåten framställning av ditt konstverk. Detta är då ett upphovsrättsintrång om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (53 § Upphovsrättslagen). Detta kan leda till böter eller fängelse i högst två år.

Vad gör du om ett intrång har gjorts?

Om ett upphovsrättsintrång har gjorts finns det flera alternativ att ta till. I första hand bör du kontakta företaget i fråga och uppmärksamma intrånget i fråga. I många fall kan en överenskommelse göras där företaget kan betala för att få nyttja ditt konstverk i filmen i ett s.k. licensavtal.

Om överenskommelsen är utesluten kan du anmäla immaterialrättsbrott hos polisen.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (962)
2021-04-09 Är Netflix varumärkesskyddat?
2021-04-08 Användning av annans textilmönster
2021-04-06 Vad gör jag vid upphovsrättsligt intrång?
2021-04-01 Patent på uppfinning - hur?

Alla besvarade frågor (91095)