Använda liknande upplägg till program

Hej!

Vi är två mediestudenter som skulle vilja göra en svensk version av James Cordons Carpool Karaoke, enbart för underhållning och utan vinstsyfte. Alltså inga pengar inblandade.

Vi läste att Apple Inc. köpte upp rättigheterna för programmet i USA 2016 och att olika länder därefter köpt upp rättigheter för att kunna sända i sina respektive länder. Vår fråga är allsåledes om det är lagligt för oss att, med ett helt annat namn men enbart med liknande koncept, göra ett liknande upplägg? Har dom patent på hela konceptet eller enbart namnet?

Hur ligger det till?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om det går bra att ni använder ett liknande upplägg. Här under går jag igenom om ett liknande upplägg skulle kunna leda till några immaterialrättsliga problem. Jag går igenom de olika skydd som kan finnas för programmet från patent, varumärkesrätt och upphovsrätt.

Patent?

Man kan bara få patent för uppfinningar, alltså för lösningar på tekniska problem (1 § patentlagen). Programmet kan därför inte vara skyddat av patent.

Varumärkesrätt?

Det är möjligt att få varumärkesrätt till ett namn. Namnet till programmet skulle därför kunna vara skyddat av varumärkesrätt. Om namnet på programmet är skyddat kan det bli svårt att använda ett identiskt eller ett liknande namn om man dessutom har ett kommersiellt syfte (1 kap. 10 § varumärkeslagen). Eftersom ni inte har någon näringsverksamhet eller kommersiellt syfte påverkar det inte er. Ni borde alltså kunna välja namn fritt.

Upphovsrätt?

De enskilda programmen som har gjorts är skyddade av upphovsrätt eftersom de är filmverk (1 § fjärde punkten upphovsrättslagen). Upphovsrätt uppstår automatiskt när någon skapar ett verk och innebär bland annat att ingen annan har rätt att kopiera verket (2 § upphovsrättslagen). Att kopiera verket skulle i det här fallet kunna vara att göra enskilda program som är väldigt lika.

Kan ni använda konceptet?

Sammanfattningsvis borde det inte vara några problem för er att använda er av samma koncept. Det finns inget sätt för andra att begränsa vilka koncept och idéer ni får använda. Däremot är det bra om ni tänker er för så att de enskilda programmen ni gör inte kan ses som kopior.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna RosenqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”