Använda citat i tavla eller affisch

Är det tillåtet att i en tavla eller affisch återge ett citat från en bok eller känd person?

Gör det någon skillnad om det görs i ideellt eller kommersiellt syfte?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Svaret på din fråga finns i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), se här.


URL 22§ föreskriver att var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.


Som huvudprincip får citat göras ur alla slags verk. Citeringen ska ske i överensstämmelse med god sed. Innebörden av detta är att citatet endast får användas som ett hjälpmedel till ditt egna verk, exempelvis belysa, kritisera eller understryka något. Tavlan eller affischen skall vara det huvudsakliga verket.


Vidare gäller att citatet endast får göras i den omfattning som motiveras av ändamålet. Citaträtten sträcker sig således olika långt i olika fall.


Du har också en skyldighet att respektera upphovsmannens ideella rätt. Innebörden av detta är kortfattat att upphovsmannen skall angivas i den omfattning som god sed kräver (ange källa) och att du inte får göra ändringar i citatet som kan kränka upphovsmannens egenart, se URL 11§ med hänvisning till 3§.


Avslutningsvis kan sägas att citaträtten är densamma oavsett om det görs i ideellt eller kommersiellt syfte. Huruvida det är tillåtet att använda citat på en tavla eller affisch är beroende av ett flertal faktorer som får avgöras från fall till fall.


Jag hoppas att du har fått lite vägledning av detta!


Vänliga hälsningar,


John Eriksson NätterlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000