Använda citat i tavla eller affisch

2016-08-07 i Immaterialrätt
FRÅGA
Är det tillåtet att i en tavla eller affisch återge ett citat från en bok eller känd person?Gör det någon skillnad om det görs i ideellt eller kommersiellt syfte?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), se här.

URL 22§ föreskriver att var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.

Som huvudprincip får citat göras ur alla slags verk. Citeringen ska ske i överensstämmelse med god sed. Innebörden av detta är att citatet endast får användas som ett hjälpmedel till ditt egna verk, exempelvis belysa, kritisera eller understryka något. Tavlan eller affischen skall vara det huvudsakliga verket.

Vidare gäller att citatet endast får göras i den omfattning som motiveras av ändamålet. Citaträtten sträcker sig således olika långt i olika fall.

Du har också en skyldighet att respektera upphovsmannens ideella rätt. Innebörden av detta är kortfattat att upphovsmannen skall angivas i den omfattning som god sed kräver (ange källa) och att du inte får göra ändringar i citatet som kan kränka upphovsmannens egenart, se URL 11§ med hänvisning till 3§.

Avslutningsvis kan sägas att citaträtten är densamma oavsett om det görs i ideellt eller kommersiellt syfte. Huruvida det är tillåtet att använda citat på en tavla eller affisch är beroende av ett flertal faktorer som får avgöras från fall till fall.

Jag hoppas att du har fått lite vägledning av detta!

Vänliga hälsningar,

John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (942)
2021-02-28 Kan jag använda tidningens bilder i collage som jag säljer?
2021-02-27 Kan jag använda välkända loggor och karaktärer på mina produkter?
2021-02-21 Upphovsrätt i anställningsförhållanden
2021-02-14 Vad kan patenteras?

Alla besvarade frågor (89822)