Använda citat i reklam

Kan man används citat från kända personer i reklam utan samtycke? Och vad gäller avlidna personer?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att citaten i fråga uppfyller verkshöjd enligt 1 § upphovsrättslagen (URL) så är de i princip skyddade mot användning utan samtycke. För att uppnå verkshöjd måste det har viss särprägel/originalitet. Men är det en "enkel" text där citatet inte uppnår verkshöjd så blir URL inte tillämplig.

Dock finns ett undantag i 22 § URL som säger att citat får användas, så länge det stämmer överens med god sed och motiveras av ändamålet. Att använda citat i reklam anses typiskt sett inte vara god sed eftersom det då används för att framhäva sin egen produkt.

Skyddstiden för ett upphovsskyddat verk löper under hela upphovsmannens/kvinnans livstid, samt 70 år efter det att upphovsmannen/kvinnan avlidit, 43 § URL.

Sammanfattningsvis kan du inte använda citat från kända personer i reklam utan deras samtycke, förutsatt att citaten uppfyller kraven på verkshöjd. Vad gäller avlidna personer så gäller upphovsrätten i 70 år efter att personen har avlidit, efter det är det fritt fram att använda dennes citat i sin reklam.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000