Använda citat i reklam

2016-11-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Kan man används citat från kända personer i reklam utan samtycke? Och vad gäller avlidna personer?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att citaten i fråga uppfyller verkshöjd enligt 1 § upphovsrättslagen (URL) så är de i princip skyddade mot användning utan samtycke. För att uppnå verkshöjd måste det har viss särprägel/originalitet. Men är det en "enkel" text där citatet inte uppnår verkshöjd så blir URL inte tillämplig.

Dock finns ett undantag i 22 § URL som säger att citat får användas, så länge det stämmer överens med god sed och motiveras av ändamålet. Att använda citat i reklam anses typiskt sett inte vara god sed eftersom det då används för att framhäva sin egen produkt.

Skyddstiden för ett upphovsskyddat verk löper under hela upphovsmannens/kvinnans livstid, samt 70 år efter det att upphovsmannen/kvinnan avlidit, 43 § URL.

Sammanfattningsvis kan du inte använda citat från kända personer i reklam utan deras samtycke, förutsatt att citaten uppfyller kraven på verkshöjd. Vad gäller avlidna personer så gäller upphovsrätten i 70 år efter att personen har avlidit, efter det är det fritt fram att använda dennes citat i sin reklam.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (901)
2020-10-28 Brott mot lagen om företagshemligheter - Vad gäller och vilka åtgärder kan vidtas av den som lidit skada?
2020-10-26 Vad gäller vid upphovsrättsintrång?
2020-10-23 Kan man använda bearbetade bilder för att trycka på tröjor och sälja?
2020-10-20 Upphovsrätt och att måla av kända dockor

Alla besvarade frågor (85659)