Använda bild utan att fråga

2020-08-16 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, Min syster la upp en matbild på instagram från en restaurang. Igår hittade hon reklam från den restaurangen och såg att de använde hennes bild utan att fråga. Bryter restaurangen från upphovsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har helt rätt i att restaurangen bryter mot upphovsrätten när de använder bilden utan att fråga. Hur under går jag igenom mer exakt vad det är restaurangen bryter mot i upphovsrättslagen (URL).

Fotots skydd

Ett foto skyddas alltid av antingen upphovsrätt eller av en så kallad närstående rättighet. Vilket av de två skydden som fotot har beror på hur unikt och originellt fotot är. De viktigaste reglerna som skyddar fotot är desamma oavsett vilket av de två skydden som gäller. Det spelar därför ingen roll hur unikt fotot är i det här fallet. Fotot är skyddat oavsett. (1 § URL, 49a § URL).

Rättigheterna som kommer med fotots skydd kan delas in i ekonomiska och ideella rättigheter. De ekonomiska rättigheterna innebär bland annat att den som tagit fotot är den enda som har rätt att göra fotot tillgängligt för allmänheten (2 § URL). De ideella rättigheterna innebär bland annat att den som tagit fotot har rätt att bli namngiven när fotot blir använt av någon annan (3 § URL).

Intrång i ensamrätterna

I det här fallet har restaurangen gjort flera intrång i din systers rättigheter. Till exempel gör restaurangen ett intrång i den ekonomiska rätten när fotot i samband med reklamen blir överfört till en större allmänhet (2 § tredje stycket första punkten URL). Restaurangen gör även ett intrång i namngivelserätten när din systers namn inte står med vid bilden (3 § första stycket URL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (942)
2021-02-28 Kan jag använda tidningens bilder i collage som jag säljer?
2021-02-27 Kan jag använda välkända loggor och karaktärer på mina produkter?
2021-02-21 Upphovsrätt i anställningsförhållanden
2021-02-14 Vad kan patenteras?

Alla besvarade frågor (89960)