Använda annans musik i reklamfilm

2019-01-21 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, En fråga angående musik. Om man ska göra en kortare reklamfilm med syftet att den ska synas på sociala medier vad är det som gäller kring musiken då? Får man välja och vraka eller hur ska man gå tillväga? Finns det musik som är helt fri att använda?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som vilka möjligheter du har att använda musik i en reklamfilm. Reglerna om detta finner man i upphovsrättslagen (URL).

Vad säger lagen?

Den som har skapat ett verk (även kallad upphovsman) kan erhålla upphovsrättsskydd för sitt verk, 1 § URL. Musik skulle kunna ses som ett musikaliskt verk enligt 1 § 1 st. 3 p. URL. En grundförutsättning för att erhålla skydd är dock att verket är självständigt och originellt, något som brukar kallas för verkshöjd. Man brukar prata om att två oberoende personer inte ska kunna åstadkomma samma resultat. Verket ska vara något unikt, säreget, speciellt. Det ska vara ett resultat av kreativitet. I din fråga framgår att det handlar om musik. Upphovsrätten skyddar bland annat komposition, arrangemang och text. Detta innebär att den som har skrivit musiken och gjort kompositionen har ett upphovsrättsligt skydd. Även sångarna och artisterna som framför låten har upphovsrättsligt skydd med stöd av 45 § URL.

Vad gäller i ditt fall?

Upphovsrättsskydd uppkommer formlöst, vilket innebär att det uppstår automatiskt när verket skapas. Skyddet består bland annat i en ensamrätt att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten, 2 § URL. Skulle du använda dig av någon annans musik i ett kommersiellt syfte kan du begå ett upphovsrättsligt intrång. I stort sett all musik är nämligen upphovsrättsligt skyddad. Genom att använda annans musik i kommersiellt syfte begås du intrång i upphovsrätten dels genom att du framställer exemplar av verket och dels gör det tillgängligt för allmänheten genom överföring, 2 § 3 st. 1 p. URL. För att du ska kunna få använda någon annans musik i kommersiellt syfte behöver du först ansöka om tillstånd hos den som förvaltar rättigheterna till den musik som du vill använda.

Upphovsrättsligt skydd varar under musikskaparens livstid och 70 år efter dennes bortgång. Efter att dessa 70 år har passerat förlorar verket sitt skydd. Det är då möjligt att fritt använda sig av verket. Du kan därför använda dig av musik under förutsättning att skyddstiden för musikverket har gått ut.

Med detta sagt hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Skulle du ha några fler funderingar är du varmt välkommen att ta kontakt med oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Sara Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (713)
2019-05-24 Får jag starta ett företag och hyra ut e-böcker?
2019-05-20 Är det olagligt att hyra ut kurslitteratur?
2019-05-19 När är ett bearbetat verk tillräckligt självständigt för att inte utgöra upphovsrättsintrång?
2019-05-17 Vad ska jag göra när någon olovligen publicerar mitt upphovsskyddade material?

Alla besvarade frågor (69283)