Använda annans design

Hej! Har tänkt tillverka & sälja stolar vars idé & inspiration jag fått ifrån design på nätet. Är detta okej eller blir det nån slags copyrighting? Stolens mått, träslag behandling & lite annat kommer inte vara samma men designen kommer vara snarlik.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Immaterialrättsligt skydd när det gäller design kan uppkomma på två olika sätt; både genom upphovsrättslagen (URL) och mönsterskyddslagen (ML).

Mönsterskyddslagen

Genom ML kan formgivaren skapa ett immaterialrättsligt skydd för mönstret. Här krävs det dock registrering av mönstret för att skyddet ska uppkomma (1a § ML). Du kan söka i designdatabasen genom Patent- och registreringsverkets sida här för att undersöka om designen är skyddad sedan tidigare.

För att det ska ses som en ny design krävs det två saker: att det är "nytt" och att det är "särpräglat"(2 § ML). Det får inte ha offentliggjorts de senaste 12 månaderna (3a § ML). Det svåraste är dock att avgöra om mönstret är "särpräglat". Här måste en bedömning göras i varje enskilt fall, men i lagtexten definieras "särprägel" som att "en kunnig användares helhetsbedömning av mönstret skiljer sig från det andra mönstret" (2 § 3 st. ML). Det är alltså tillåtet att inspireras av ett mönster, men det måste ändå särskilja sig från ursprungsmönstret.

Upphovsrättslagen

Det vanligaste är dock att något är skyddad upphovsrättsligt. Detta är vanligare eftersom upphovsrätt inte kräver någon registrering, utan i Sverige uppkommer upphovsrätt automatiskt. Här är det centrala begreppet "verkshöjd". Så fort ett verk har uppnått verkshöjd får det nämligen upphovsrätt. Här brukar man prata om att verket ska vara såpass unikt att "två personer, oberoende av varandra, inte skulle kunna prestera exakt samma resultat" (se definition här). Den ursprungliga designen ska alltså vara såpass unik att ingen annan rimligen skulle kunna komma fram till ett likadant mönster.

Upphovsrätten gäller dock som utgångspunkt endast i 70 år efter upphovspersonens död. (43 § URL).

Sammanfattning

Som du säkert har förstått när du läst mitt svar är det i princip omöjligt för mig att ge ett svar på om användningen du beskriver strider mot något immaterialrättsligt. När det gäller mönsterrätten kan du lättast söka i databasen för att se om designen är upphovsrättsskyddad. För att din design ska anses vara ett eget mönster ska en kunnig person anse att helhetsintrycket är annorlunda från det ursprungliga. Beroende på hur lik din design är kan detta alltså vara tveksamt.

När det gäller upphovsrätten är den första frågan att ställa sig om det ursprungliga mönstret är upphovsrättsskyddat. Alltså; är det såpass unikt att ingen annan hade kunnat komma fram till den designen? Om det inte är såpass unikt är det inte upphovsrättsligt skyddat och du kan använda det fritt. Om det är såpass unikt är det förmodligen upphovsrättsligt skyddat och du kan inte använda designen.

Jag hoppas, trots att jag inte kan ge dig ett mer konkret svar, att du blivit något klokare. Önskar du mer detaljerad rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå genom att antingen boka en tid här eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”