Antal vittnen vid tecknande av skuldebrev

2016-02-01 i Skuldebrev
FRÅGA
Hur många vittnen behövs på en underskrift av ett skuldbrev
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Skuldebrev hittar du reglerat i Lagen om skuldebrev

Det finns inget formkrav för att det ska närvara vittnen. Dock ur bevishänseende kan det givetvis vara en fördel för dig (eller den som innehar det som sedan åberopar det) att kunna ha stöd av ett vittne.

Jag hoppas detta var till hjälp

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (149)
2021-01-27 Vem skall betala en gemensam skuld om ena parten saknar betalningsförmåga?
2021-01-18 Hur utformar man ett skuldebrev till att bli juridiskt bindande?
2020-11-16 Vad är viktigt i ett skuldebrev?
2020-10-02 Invändningsrätt mot ny borgenär

Alla besvarade frågor (89823)