Antal varningar till hyresgästen

2016-05-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Är det sant att hyresvärden måste skicka tre varningar innan denna kan avhysa en hyresgäst vid störningar?
SVAR

Hej!

Er fråga gäller antalet varningar en hyresvärd är skyldig att lämna innan denne lagligen kan avhysa en hyresgäst. Då frågan gäller ett avtal där en bostad hyrs ut mot ersättning, blir kapitel 12 i Jordabalken tillämplig (12:1 JB).
I 12:25 2 st JB framgår att hyresvärden vid störningar i boendet skall säga till hyresgästen, för att se till så störningarna omedelbart upphör. Om hyresgästen trots tillsägelsen inte bättrar sig, kan hyresrätten förverkas enligt 12:42 1 st punkt 6 JB, vilket skulle leda till avhysning.
Ur Jordabalken framgår således inte någon slags minimigräns för antalet varningar som hyresvärden måste utdela innan avhysningsprocessen kan påbörjas. Det är alltså inte sant att det krävs mer än en varning för att avhysa en hyresgäst vid störningar.

Hoppas detta har besvarat er fråga!

Adrian Nylén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?