Antal inneboende samt folkbokförda på en adress

2017-09-04 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag har 2+ mig alltså 3 personer folkbokförda på min adress, 42 kvm. Nu säger hyresvärd att jag inte har rätt till det. Vad säger lagen? Sedan säger dom att dom misstänker att jag hyr ut ovlovligen pga att jag inte är hemma så mycket. (Jag reser mycket i jobbet) enligt hyresvärden får jag inte vara borta mer än en månad i streck från min lägenhet för då måste jag hyra ut i andrahand till min inneboende. Jag får heller inte vara borta mer än jag är hemma. Vad säger lagen om detta?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!


Hyresrätts inneboende

Först och främst måste noteras att antalet inneboende inte regleras någonstans i lagstiftningen. Det innebär att man kan ha teoretiskt hur många personer som helst i samma bostad. Om vi tar hyresrätt som utgångspunkt då t.ex. hyresvärd kan begränsa antalet inneboende genom hyresavtal och ange att det ska bo endast 1 person. Och avtalet går före hyreslagen (12 kapitel jordabalken), eftersom lagen inte är tvingande. Sedan påpekar hyreslagen enligt 12 kap. 41 § att ”hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för hyresvärden”. Det betyder att det är tillåtet att ha någon inneboende utan tillstånd från hyresvärden under förutsättning att det inte medför nackdel för denne.

Enligt 12 kap. 24 § jordabalken hyresgäst är skyldig att hålla lägenhet i gott skick och inte slita på mer än vad som anses vara ”normalt slitage”. Det ska tolkas att man inte ska ha hur många inneboende som helst på grund av lägenhetens yta och risk till stökighet.

Uthyrning av hyresrätt i andra hand

Du får inte uthyra din lägenhet i andra hand utan godkännande av hyresvärden, enligt 12 kap. 40 § jordabalken. Dock tillståndet ska ges om du har tillfälligt arbete på annan ort under förutsättningen att du meddelar hyresvärden om detta. Däremot får du inte vara borta under en längre period utan att upplysa hyresvärden om din frånvaro, om det finns sådant villkor i hyresavtalet.

Flera folkbokförda personer på samma adress

Angående flera bokförda personer på samma adress blir situationen likadant, då det inte heller regleras någonstans i lagstiftningen. Men enligt 6-7 §§ folkbokföringslagen krävs det att personen ska bo där den har sin adress.

Sammanfattningsvis om du har hyresavtal och där står att det bara är du som får bo där, så har din hyresvärd rätt, eftersom du varit borta och inte meddelat honom om detta och att det finns flera personer i bostaden, då det kan anses att du olovligen uthyrt lägenheten. Däremot står det inget i hyresavtalet så har ägaren ingen rätt att neka bo dem, om det inte anses rimligt och till nackdel för värden.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?