Antal aktier och röster i ett aktiebolag

2015-08-21 i Bolag
FRÅGA
Jag ska skriva antal aktier och antal röster i ett aktieägaravtal mellan mig och min delägare. Han äger 20% och jag 80%. Vad kan vara ett lämpligt antal, och om det inte går att svara på, hur kan man räkna ut detta?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag hoppas att jag har tolkat din fråga rätt, den rör alltså hur antal aktier och röster bestäms i ett bolag.

I aktiebolagslagen (2005:551), ABL, finns regler för aktiebolag. Antal aktier eller ett högsta och lägsta antal aktier ska framgå av ett aktiebolags bolagsordning, se 3 kap. 1 § ABL. Hur många aktier man väljer att ha är helt upp till bolaget.

Man kan välja att ha många aktier om man vill att det ska vara lättare att köpa mindre andelar i bolaget. Det är även möjligt att senare klyva aktierna i ett bolag, då blir aktiernas kvotvärde mindre.

Huvudregeln är att alla aktier i ett bolag har lika rätt, det framgår av likhetsprincipen, se även 4 kap. 1 § ABL. Det går dock att skriva in i bolagsordningen att olika aktier ska ha olika röstvärde, 4 kap. 3 § ABL. En aktie får inte ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för någon annan aktie, se 4 kap. 5 § ABL. Enligt 7 kap. 8 § ABL får en aktieägare rösta för samtliga aktier som han eller hon äger eller företräder, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen.

Svaren på dina frågor blir i princip att dessa saker bör framgå i ett bolags bolagsordning.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (669)
2020-10-14 Får du sälja aktier som du har ärvt?
2020-10-10 Tillsätta en minoritetsrevisor
2020-10-10 Köpa ut delägare i aktiebolag
2020-10-07 Tillvägagångssättet för att en person ska ta över ett aktiebolag samt kravet på aktiekapitalet

Alla besvarade frågor (85192)