Ansvarsskyldighet vid inbrottsförsök i hyresrätt

2017-09-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej.Jag har haft inbrottsförsök vid ett tillfälle jag inte var hemma. Hyresvärden påtalar mig ansvaret att återgärda skadan och hotar nu med att debitera kostnaden av glasmästare på min hyra med ongående betalning.Är det inte så att om jag som hyresgäst ej vållat skadan tillfaller ansvaret och kostnaden för reperation via glasmästaren hyresvärden?Mvh Anne.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår dig som att inbrottsförsöket har orsakat ett skadat fönster, jag kommer därför utgå från detta när jag besvarar din fråga.

En hyresgäst har en skyldighet och ett ansvar att väl vårda lägenheten under hyrestiden och är skyldig att ersätta skada som uppkommer genom eget vållande eller vårdslöshet. Hyresgästen ansvarar även för familjemedlemmars, gästers och hantverkares vårdslösa handlingar (12 kap 24 § Jordabalken). Culpaansvaret, d.v.s. regeln om att den som av vårdslöshet orsakar en skada ansvara för att ersätta den, är alltså ganska långtgående i och med att ansvaret sträcker sig även utanför egna handlingar.

Att skada uppkommer på grund av ett inbrottsförsök faller troligtvis utanför detta culpaansvar i och med att det är någonting som skett utom hyresgästens kontroll. Bedömningen skulle dock skilja sig om du, som hyresgäst brustit i omsorgen, exempelvis lämnat fönstret öppet eller olåst.

Detta blir alltså en bedömningsfråga och det är enligt huvudregeln hyresvärden som har bevisbördan för att hyresgästen har vållat skadan. Har du som hyresgäst inte varit vårdslös i ditt handlande så är det mest troligt hyresvärden som kommer att stå ansvarig.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?