Ansvarsfriskrivning i avtal med besiktningsman

Hej!

Vid en överlåtelsebesiktning så undrar jag om en besiktningsman kan friskriva sig från sitt ansvar för att upptäckbara samt allvarliga fel inte upptäcks av besiktningsmannen samt om det finns något lagstöd eller reglering för detta?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns inga regler som begränsar en ansvarsfriskrivning i avtal med besiktningsman. Det är således helt upp till kunden att ingå ett avtal med de förbehållen. För att sådana förbehåll ska vara giltiga krävs att motparten tagit del av dessa innan avtalets ingående.

Ett avtal eller avtalsvillkor kan däremot jämkas om det enligt 36 § avtalslagen är oskäligt. Denna regel används restriktivt och en prövning enligt denna regel är i princip helt beroende på de enskilda omständigheterna. Förevarande fråga behandlades av Högsta domstolen år 2017, du kan ta del av rättsfallet här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”