Ansvarsfriskrivning för fastigheters faktiska fel

2015-03-20 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej min son har ett gammalt hus med diverse fel, bla fukt i källare, aggresivt vatten, dåligt tak, dåliga fönster, och det är inte energideklararerat, så min fråga är: han har fått ett dåligt bud på sitt hus, men om han säljer det för det priset och vill han gå fri ifrån allt ansvar och köparen är medveten om allt detta, kan man bli friskriven från allt ansvar då?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Om fastigheten inte överensstämmer med det som framgår av köpekontraktet eller i övrigt avviker från vad köparen kunnat förutsätta har hen enligt 4 kap. 19 § första stycket jordabalken rätt att begära prisavdrag eller, om felet är väsentligt, häva köpet. I andra stycket framgår att köparen inte får åberopa ett fel som hen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten (undersökningsplikt). Vidare framgår av 4 kap. 19 a § första stycket att köparen inte heller får åberopa att fastigheten är felaktig om hen inte hör av sig inom skälig tid från det att han märkte eller borde ha märkt felet (reklamation).

Det ovanstående innebär att köparen inte har rätt att åberopa ett fel som hen kände till vid köpet. Sålunda kan säljaren friskriva sig från ansvar för fel, om felen tydligt anges i köpekontraktet. I kravet på tydlighet ligger att generella ansvarsfriskrivningar (i stil med "fastigheten säljs i befintligt skick" eller "säljaren friskriver sig från samtliga fel") vanligtvis inte godtas.

Ett köpekontrakt kan du enkelt upprätta här.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (410)
2020-07-30 Fel i fastighet
2020-07-21 Dolt fel i fastighet
2020-07-18 ​Rätt till ersättning för fel i fastighet pga. säljarens försummelse?
2020-07-10 Reklamation av dolda fel

Alla besvarade frågor (82628)