Ansvarsfrihet vid sexuellt utnyttjande av barn

Ansvarsfrihetsgrunder vid sexuellt utnyttjande av underårig, när blir det aktuellt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.

Jag har tolkat din fråga som att du med underårig avser ett barn som är under 15 år och att det är ansvarsfrihetsgrunden i 6 kap. 14 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K6P14S1) gällande brottet sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K6P5S1) som du vill veta mer om.

Brottet sexuellt utnyttjande av barn är ett mindre allvarligt brott än brottet våldtäkt mot barn och är tänkt att tillämpas när offret är strax under 15 år och frivilligt har sex med gärningsmannen. Ansvarsfrihetsgrunden i 6 kap. 14 § Brottsbalken tillämpas enbart vad gäller sexuellt utnyttjande av barn och inte våldtäkt av barn, varför ansvarsfrihetsgrunden aldrig kan komma att tillämpas om det i stället rör sig om ett yngre barn eller ett fall där frivillighet inte har förelegat.

Ansvarsfrihet för den som har begått sexuellt utnyttjande av barn inträder enligt 6 kap. 14 § Brottsbalken om det är uppenbart att gärningen inte har inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa ålders- och utvecklingsskillnaden som förelegat mellan gärningsmannen och barnet samt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

Ansvarsfrihet vid sexuellt utnyttjande av barn är avsett att tillämpas restriktivt. Som ett konkret exempel på när ansvarsfrihet emellertid kan aktualiseras nämns i förarbetena till bestämmelsen (se prop 2004/05:45 s 152) när en 16-åring och en 14-åring som har en nära och god relation till varandra deltar i en helt ömsesidig och frivillig sexuell handling. I ett rättsfall från Högsta domstolen (se här) tillämpades ansvarsfrihetsregeln när gärningsmannen vid tidpunkten för den helt ömsesidiga och totalt frivilliga handlingen var över 17 år och målsägande vid samma tidpunkt var strax över 14,5 år.

Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga. Skulle det vara något mer du undrar eller funderar över är du alltid välkommen tillbaka till Lawline med dina frågor.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo