Ansvarsfrihet vid pågående demonstationer?

Om jag går och någon står i vägen så att jag inte kommer förbi och när jag försöker komma runt flyttar de på sig, har jag då rätt att försvara mig med rimligt våld till dess att jag kommer förbi? Jag har förstått att rimligt / försvarligt våld är ok. Så då kommer min följdfråga, vad är skillnaden om jag sitter i min bil och någon blockerar vägen med flit? Säg demonstranter. Har jag rätt att dra dem åt sidan, om de kommer tillbaka har jag rätt att bruka våld. Om de fortsätter kan jag köra sakta framåt så att de har chans att flytta på sig? Är det någon skillnad i de fallen som varit nu senaste när folk varit på väg till sjukhus om blivit stoppade? Vad gäller? Jag menar ju självklart inte att om jag ser en demonstration så får jag köra över alla med flit men om de blockerar vägen och då hindrar mig från att röra mig fritt måste jag väl få använda våld för att inte vara "fasthållen"? Tänker då främst på att få dra någon åt sidan och kommer de tillbaka skada dem så att de inte kan komma tillbaka lika lätt och händer det igen så orskaka ännu mer skada. Vad gäller? Det borde väl inte spela någon roll vad demonstrationen är om de hindrar mig från att röra mig fritt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Inom den svenska straffrätten finns det ett antal avtalsfrihetsgrunder vars syfte är att även om man har begått en brottslig handling så skall man med hänvisning till ansvarsfrihetsgrunerna ej hållas ansvrig för denna handlingen. Dessa ansvarsfrihetsgrunder är: samtycke, angrepp på egen rättssfär, nödvärn, nöd, laga befogenhet och förmans befallning. Av dessa är de, utifrån vad jag förstått från din fråga, är det nöd eller nödvärn som är relevant i din fråga. 


Nödvärn: Denna ansvarsfrihetsgrund föreligger när en person försöker hejdå ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på honom själv eller på någon annan eller på någons egendom, 24 kap. 1 och 5 §§ BrB. Det kräver dock att nödvärnshandlingen inte är uppenbart oförsvarligt. Ett exempel på en nödvärnshandling är när man använder fysiskt våld mot någon som misshandlar en. 


Nöd: Denna ansvarsfrihetsgrund grundar sig inte på utförandet av någon brottslig handling, men snarare på en naturkatastrof. Den som handlar i nöd, när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse, blir fri från ansvar för den annars brottsliga handlingen som begås, förutsatt att gärningen inte kan anses oförsvarlig, 24 kap. 4 § BrB


För att man skulle kunna handla utan att stå ansvarig för dessa handlingar behövs det således att ovan krav är uppfyllda, vilket vanligtvis inte är fallet vid blockering av väg. Skulle en handling som detta däremot utgöra t.ex. blåjussabotage enligt 13 kap. 5 c § BrB kan det beroende på situationen utgöra tillräcklig grund för berättigad användning av nödvärn. 


Alltså, en sammanfattande bedömning i ditt fall är att vid en "vanlig" demonstation är du som civil person inte berättigad att agera men detta kan komma att ändras beroende på hur den specifika situationen ser ut. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter hör av dig till oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo