Ansvarsfördelning vid andrahandsuthyrning för skada

2015-12-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Jag hyr ut min bostadsrätt i andrahand. Nu är det så att det är stopp i avloppet och jag misstänker att det är hyresgästens fel så nästa vecka kommer Brf rörmokare för att se vad som gör så att det luktar så illa i toaletten. Om det nu är så att det beror på hyresgästen, kan jag kräva att hen betalar det som krävs för att åtgärda detta? Eller är det jag som ansvarar i o med min bostadsrätt? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Vid uthyrning av bostadsrätt blir lagen om uthyrning av egen bostad (här) tillämplig tillsammans med jordabalken (här). När du hyr ut din bostadsrätt får du samma skyldigheter och rättigheter som en hyresvärd. 12 kap. JB kallas för "Hyreslagen" och bestämmelserna där aktualiseras i ditt fall.

I 12 kap. 24 § 1 st. JB stadgas att en hyresgäst är skyldig att ersätta skada som uppkommit genom vårdslöshet, försummelse eller vållande från dennes sida. Har skadan uppkommit genom normalt brukande står du för kostnaderna. Du måste således kunna bevisa att skadan uppkommit p.g.a. vårdslöshet, försummelse eller vållande för att kunna rikta skadeståndskrav mot hyresgästen.

Beroende på omständigheterna kan det bli svårt för en hyresvärd att uppfylla beviskravet och därför bör du i första hand diskutera situationen med din hyresgäst och komma fram till en rimlig lösning. Om det inte leder någonstans bör du uppsöka en yrkesverksam jurist för rådgivning. Tänk dock på att i tvistemål kan den som förlorar processen bli ersättningsskyldig för sin motparts rättegångskostnader så försök i första hand att prata med hyresgästen för att slippa sådana kostnader.

Lycka till!

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (638)
2020-11-28 Uppsägningstid andrahandskontrakt. Måste jag ange orsak till uppsägning?
2020-11-27 Har inneboende besittningsskydd?
2020-11-27 Låna ut lägenheten, är det andrahandsuthyrning eller inneboende?
2020-11-26 Fråga om det krävs angivande av orsak vid uppsägning av hyresgäst vid privatuthyrning

Alla besvarade frågor (86567)