Ansvarig i enskild firma

2016-12-20 i Bolag
FRÅGA
Kan man häva ett avtal, typ ångra sig, som ingåtts mellan ett telefonsäljande företag som sålt abonnemang (och produkter) till en enskild firma som inte längre finns, eller är min fru ansvarig som privatperson (hon var firmatecknare)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En enskild firma är inte en egen juridisk person och därför är firmatecknaren personligt ansvarig för avtal som ingås. Detta innebär att din fru svarar för skulder som uppkommer i den enskilda firman och hon ansvarar också för det ingångna abonnemanget. Eftersom din fru ingick avtalet som en näringsidkare och inte som en konsument är inte konsumentköplagen (här) tillämplig i det här fallet utan man får vända sig till regler i köplagen (här). Enligt lagen går det inte att ångra sig och komma ifrån ett köp på den grunden du uppger. Gunder för att häva ett köp kan bland annat röra sig om det föreligger ett fel i varan.

Ett tips är att ta kontakt med företaget som sålt abonnemanget och se om de kan tänka sig att kompromissa eftersom företaget inte finns idag, många gånger går det att lösa den vägen istället.

Mathilda Wihlborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86431)