Ansvaret för element i bostadsrätt

2016-10-18 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Om det enda som står i bostadsrättsföreningens stadgar ang. fjärrvärmeinstallationerna är "§13 Föreningen ansvarar för reparation av de stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheterna.". Betyder det då att själva elementen (och termostaterna) är bostadsrättsinnehavarens ansvar? Eller ses de som en del av "stammarna"?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 7 kap. 12 § bostadsrättslagen ska bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick (det s.k. inre underhållet) om inget annat har bestämts i stadgarna eller följer av lagen. I samma paragraf anges att bostadsrättshavaren inte ansvarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar mer än en lägenhet. Denna bestämmelse är tvingande, vilket betyder att stadgarna inte får innehålla föreskrifter som lägger över ansvaret för ledningarna på bostadsrättshavarna. Föreningen är skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte ligger på bostadsrättshavaren enligt 12 § (7 kap. 4 § bostadsrättslagen).

Om bostadsrätten har vattenburen värme är det föreningen som ansvarar för elementen, eftersom de är sammankopplade med de vattenledningar som föreningen ansvarar för.


Hoppas att du är nöjd med svaret.

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1144)
2021-03-02 Kan min pappa ge mig sin bostadsrätt även fast vi är två syskon?
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp

Alla besvarade frågor (89867)