Ansvarar jag eller bostadsrättsföreningen för skada som uppkommit i och med överspänning i anslutningspunkt?

2018-10-10 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej. Jag och min familj bor i en bostadsrätt(radhus) vi har gavellägenheten, efter oss kommer 3 lägenheter på rad. I vår källare finns anslutningspunkten till inkommande el till hela radhuslängan. Och den andra oktober på natten så vart nollan strömförande i det här skåpet. Detta resulterade i överspänning i alla vägguttag i radhuslängan och det höll även på att börja brinna i det här skåpet. All elektronik som var inkopplat i ett vägguttag när detta hände gick sönder. När ordförande kommer ut och tittar på vad som har hänt så står han bara och skrattar och säger att det här skåpet inte har besiktigats sen 1959. Han säger även att allt som gått sönder ska gå på vår egen hemförsäkring, att de alltså inte ska gå på föreningens försäkring för att deras självrisk är så dyr. Jag skulle vilja veta lite mer konkret vad som gäller i ett sånt här läge och vad för skyldigheter föreningen har. Jag fick själv en självrisk på 11500kr och vill kräva föreningen på den. Eftersom jag inte ansvarar för inkommande el till hela fastigheten och inte heller blivit informerad om att den här anslutningspunkten sitter i min lägenhet så känns det väldigt fel att jag ska behöva stå för allt som gick sönder. Min sambo och mina barn har svårt att sova efter denna händelse och vi känner oss illa behandlade av föreningen och styrelsen. Hoppas att ni kan hjälpa mig att reda ut det här ! Med vänlig hälsning!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sedan tillträde medgetts till bostadsrätten är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 7 kap. 12 § bostadsrättslagen (BRL) vilar på bostadsrättshavaren.

Enligt 7 kap. 12 § BRL svarar bostadsrättshavaren för det inre underhållet. Ansvaret för skicket i gemensamma utrymmen vilar på föreningen (7 kap. 4 § BRL). Enligt prop. 1990/91:92 s. 201 bör till lägenheten i regel räknas rummens golv, väggar och tak, inredningen i rummen, glas och bågar i fönster, samt lägenhetens inner- och ytterdörrar (Svea HovR:s dom i mål T 8454-06; jfr. prop. 2002/03:12 s. 53 och 120). Förvisso nämner du att anslutningspunkten finns i er källare, varför det inte bör vara ett gemensamt utrymme. Däremot stadgas det i 7 kap. 12 § BRL, att bostadsrättshavaren inte svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

Bestämmelsen är dock dispositiv och föreningen bör i stadgarna precisera vad som ska hänföras till det inre underhållet. Ansvarsfördelningen får dock inte genom stadgarna ändras till medlemmarnas nackdel. Ett stadgevillkor som anger att ansvaret för det inre underhållet omfattar balkonger och takterrasser har inte ansetts som en otillåten utvidgning av underhållsansvaret (Svea hovrätts dom den 16 mars 2012 i mål T 9101-11). Detta bör även medföra, att ett eventuellt stadgevillkor, vari det föreskrivs att ni ska ansvara för anslutningspunkten, är ogiltigt.

Enligt 7 kap. 1 § BRL ska avhjlpande ske på bostadsrättsföreningens bekostnad.

Slutsats

Anslutningspunkten finns i er källare och inte i ett gemensamt utrymme. Trots detta bör bostadsrättföreningen ansvara för skadorna, eftersom det är fråga om ledning för el. Detta förutsätter dock att föreningen har försett lägenheten med ledningarna. Det är tydligt att dessa tjänar fler än en lägenhet. Förvisso kan annat bestämmas i stadgan. Däremot får dock inte genom stadgarna ansvarsfördelningen ändras till medlemmars nackdel.

Du kan sålunda kräva bostadsrättsföreningen på kostnaden för självrisken.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (850)
2019-03-21 Bostadsrättsförenings rätt att kräva namn och personnummer från inneboende
2019-03-16 Möjligt att poströsta vid bostadsföreningsstämma?
2019-03-09 Giltighet av bostadsrättsförenings stadgar
2019-03-08 Kan grannen stämmas för störande rökning i mark- och miljööverdomstolen?

Alla besvarade frågor (66943)