Ansvarar en skiftesman för utdelningen av arvet?

2019-09-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Arvsskifte.TR har förordnat en advokat att göra detta. Utbetalningen sedan???Vem ska göra det? Advokaten eller den dödsbodelägare som haft fullmakt i banken och gjort bouppteckningen??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att en så kallad skiftesman har blivit utsedd av tingsrätten för att besluta om arvskiftet (se 23 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄB)). Till skillnad från en boutredningsman kan skiftesmannen inte vidta förvaltande åtgärder för dödsboets räkning (se 23 kap. 5 § ÄB och 17 kap.1 – 4 och 6 – 9 § äktenskapsbalken). Det innebär att personen som har tillgång till kontot alternativt banken har ansvar för att arvet betalas ut.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (544)
2020-01-20 Hur kan man sälja en fastighet utan en dödsbodelägares samtycke?
2019-12-31 Hjälp med arvsskifte
2019-12-28 Kan man polisanmäla en person som försvårar ett arvskifte genom att vägra delta och samarbeta?
2019-12-23 Ska dödsboet betala den avlidnes böter?

Alla besvarade frågor (76591)