Ansvarar en skiftesman för utdelningen av arvet?

Arvsskifte.TR har förordnat en advokat att göra detta. Utbetalningen sedan???Vem ska göra det? Advokaten eller den dödsbodelägare som haft fullmakt i banken och gjort bouppteckningen??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att en så kallad skiftesman har blivit utsedd av tingsrätten för att besluta om arvskiftet (se 23 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄB)). Till skillnad från en boutredningsman kan skiftesmannen inte vidta förvaltande åtgärder för dödsboets räkning (se 23 kap. 5 § ÄB och 17 kap.1 – 4 och 6 – 9 § äktenskapsbalken). Det innebär att personen som har tillgång till kontot alternativt banken har ansvar för att arvet betalas ut.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000