FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt30/05/2018

Ansvar vid förbättringsarbeten

Hej! Jag bor i en hyreslägenhet. Nu ska hyresvärden byta alla fönster. Jag är 65 år gammal och klarar inte att flytta möbler för att göra plats för arbetarna. Jag undrar vem som är ansvarig för detta och för att hjälpa med ex. plast för att skydda piano och annat. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som handlar om hyresförhållanden regleras i 12 kap. jordabalken, som även kallas för hyreslagen.

Hyresvärden har rätt att få utföra förbättringsarbeten, så som att byta alla fönster enligt 12 kap. 26 § andra stycket jordabalken. Vid sådana förbättringsarbeten regleras hyresvärdens ansvar i 12 kap. 26 § tredje stycket jordabalken. Enligt 12 kap. 26 § tredje stycket jordabalken så är hyresvärden ansvarig för att se till att du som hyresgäst inte förorsakas större olägenhet nödvändigt. Eventuella skador som förorsakas dig genom förbättringsarbetet ska ersättas av hyresvärden, även om skadan inte beror på hens försummelse.

Detta innebär att hyresvärden är skyldig att ta hänsyn till dig i fråga om planering av arbetet. I detta ligger att hyresvärde måste ta viss hänsyn till dina synpunkter på planeringen av arbetet. Därmed kan du tillsammans med din hyresvärd planera om hur möblerna ska flyttas och av vem. Hyresvärden bör också beakta instruktioner om särskilda aktsamhetskrav beträffande viss inredning, så som till exempel ditt piano.

Jag råder dig därför att ta kontakt med din hyresvärd så att du kan framföra dina synpunkter och så att ni kan planera hur arbetet ska utföras.

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Hittade du inte det du sökte?