FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag06/03/2019

Ansvar vid aktiebolag

Hej!

Jag är delägare i ett aktiebolag med fördelningen 70/30 och jag står bakom 30%. Jag sitter som vice VD och i styrelsen. Företaget är nu inne i en svacka med skulder och vi har hamnat hos fogden. Även skatteverket har dragit öronen åt sig och vill eventuellt dra in vår F-skatt. I brevet från skatteverket stod det även att vi som privatpersoner kan bli betalningsskyldiga som privatpersoner. Hur drabbar det mig som äger 30%?

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstår din fråga rätt, så är frågan hur ditt innehav på 30% kan drabba dig personligt, dvs om du kan bli personligt betalningsskyldig för ditt innehav, mitt svar kommer därmed utgå ifrån det.

Aktiebolag regleras i Aktiebolagslagen (ABL). Huvudregeln är enligt 1 kap. 3 § ABL, att man inte kan bli personligt betalningsskyldig när bolaget går dåligt. Det återfinns dock vissa undantag, som kan göra så att du kan bli personligt betalningsskyldig, jag kommer därför att ställa upp dessa undantag nedanför.

Tvångslikvidation

Som du säkert är medveten om måste ett aktiebolag ha ett kapital som uppgår till minst 50 000 kr, 1 kap. 4 § ABL. När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital, understiger hälften av det registrerade kapitalet, måste styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning och låta en revisor granska denna, enligt 25 kap. 13 § ABL. Visar denna kontrollbalansräkning att det är som så att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade kapitalet, måste stämman besluta om att antingen likvidera bolaget, eller fortsätta bedriva verksamhet. Om styrelsen således inte uppfyller de krav som ovan har framförts, kan styrelsen bli personligt betalningsansvarig för de förpliktelser som har uppkommit efter det att styrelsen borde ha upprättat kontrollbalansräkningen, 25 kap. 18 § ABL.

Skatteförfarandet

Enligt 59 kap. 13 § skatteförfarandelagen kan företrädare för ett bolag bli personligt betalningsansvarig för de fall då företrädaren har förfarit grovt oaktsamt eller uppsåtligt. Notera att det krävs mycket för att man ska anses ha förfarit grovt oaktsamt.

Värdeöverföring

Vissa värdeöverföringar enligt 17 kap. ABL, som påverkar på bolagets egna kapital, kan göra så att en företrädare bli personligt betalningskyldig. Detta ska dock vara överföringar av extraordinär sort, så som att överföra bolagets egna kapital till familj till exempel.

Sammanfattningsvis

Jag skulle personligen rekommendera er att upprätta en kontrollbalansräkning eftersom att ni har skulder. Uppfyller ni därmed att göra det, och sedan beslutar om att likvidera, så kan du inte bli personligt betalningsskyldig.

Med vänlig hälsning,

Filip BraunRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000