Ansvar som vårdnadshavare

Hej!

Jag har en fråga angående vårdnaden av mitt barn. Hans mamma vill skriva över vårdnaden till mig för att hon har vissa personliga problem. Jag undrar hur man gör när det inte är tal om någon tvist och jag undrat vad jag som blivande vårdnanshavare ska tänka på, vad jag har för rättigheter? Vad hans mor har får för rättigheter, hur man gör med ekonomin om nu hans mamma skulle gå bort?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågor om barns vårdnad och underhåll regleras i Föräldrabalken (FB).

Ändring i vårdnaden

Det finns olika sätt att gå tillväga när man som förälder vill göra en ändring i vårdnaden. Eftersom att det verkar som att ni båda är överens om att du ska ha ensam vårdnad över er son har ni möjlighet att själva avtala om detta. Detta innebär att ni kan genomföra ändringen på egen hand utan att blanda in domstolen. Om avtalet är skriftligt och godkänt av socialnämnden är det giltigt, FB 6 kap. 6 §.

Ansvar som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare kommer du att ha ansvar för din sons personliga förhållanden och att hans behov av trygghet, omvårdnad och en god fostran tillgodoses. Du ansvarar för att din son får den tillsyn som behövs med hänsyn till hans ålder, utveckling och övriga omständigheter och du ska även se till att han får tillfredsställande försörjning och utbildning, FB 6 kap. 2 §. Dessutom har du rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör din sons personliga angelägenheter, så som t ex skola, boende, fritidsaktiviteter osv, FB 6 kap. 11 §.

Eftersom att du ska ha ensam vårdnad om er son är det enbart du som har de ovan nämnda rättigheterna och skyldigheterna. Då din sons mamma (efter att ni har ingått avtalet) inte längre är vårdnadshavare har hon inte längre detta ansvar. Det är alltså du som ska ta alla beslut rörande din sons personliga angelägenheter. Till skillnad från om ni hade haft gemensam vårdnad behöver du inte ha samtycke från din sons mamma för att ta dessa beslut.

Vem som svarar för barnets underhåll

Båda föräldrarna är skyldiga att ansvara för barnets underhåll utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7 kap. 1 §. Om barnet bor varaktigt hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag till föräldern barnet bor hos, FB 7 kap. 2 §.

Jag tolkar det som att er son kommer att bo hos dig. Detta innebär att din sons mamma ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till er son. Underhållsbidraget kan fastställas genom dom eller avtal. Om din sons mamma skulle gå bort kan hon inte längre fullgöra sin underhållsskyldighet vilket innebär att du ensam skulle få stå för din sons underhåll.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”