Ansvar som hundägare

FRÅGA
Hej!Jag bor i ett radhusområde,har byggt ett ganska högt staket och grind eftersom jag har 3 småpudlar som springer runt ute. En granne öppnar min grind utan att fråga om det är ok och en av mina hundar nafsar henne på låret. Jag påtalade att så gör den hunden, därav staketet..grannen blir helt stollig.En dag senare ligger räkningen på stelkrampsspruta och ilsket brev i min brevlåda. jag returnerade detta och upplyste om jag inte bett kliva in.Nu träffade jag henne och hon skrek att hon skulle gå vidare .. om jag inte betalar.Jag har ingen avsikt att göra det.. hur ser du på saken?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan, 19 § lag om tillsyn över hund och katt. Hundägare har alltså ett strikt ansvar. Det innebär att oavsett om hundägaren är vållande till skadan eller inte så blir hon eller han skadeståndsansvarig för den skada som hunden orsakat.

I skadeståndslagen 6 kap. 1 § finns regler om jämkning av skadestånd. Det framgår bland annat att skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Med jämkning menas att ersättningen minskas.

Sammanfattningsvis är man som hundägare alltid skadeståndsskyldig för skador som hunden orsakar. Vid bedömning av skadeståndsbeloppet kan man dock beakta om den som lidit skada själv har medverkat till skadans uppkomst. Av din fråga framgår att din granne har gått in på din tomt utan lov. Då skulle man kunna argumentera för att det rör sig om medverkan till skadan. Enligt min bedömning är det dock tveksamt om jämkning ska ske eftersom det då krävs att personen uppsåtligen eller med grov vårdslöshet medverkat till skadan som din hund orsakat.

Om din granne skulle ta ärendet vidare är min bedömning att det troligt att du kommer att få betala hela eller delar av kostnaderna.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (473)
2021-09-08 Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund
2021-08-31 Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar
2021-08-27 Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?
2021-08-16 Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

Alla besvarade frågor (95665)