Ansvar när hund attackerar annan hund

Hej.

Min hund blev attackerad av en annan hund på allmän väg. Den attackerade hunden var lös på sin tomt och just där hunden fick syn på vår hund fanns inget staket/grind. Vi gick på andra sidan vägen och vår hund var kopplad. Förstår att det är inget brott när en hund attackera annan hund om inte hundägaren avsiktligt medverkat till attacken. I vårt läge så är attackerade hundägarna väl medvetna om sin hunds svaghet att attackera ljusa mindre hundar (som vår) men ändå väljer de att ha hunden lös på sin tomt. Ena hundägaren anser sig ha så god pli/kontroll på sin hund när den är med så en attack kommer aldrig kunna ske när han är med fastän hunden är lös. Men han har inte hunden alltid under ständig uppsyn när han är ute på deras tomt med lös hund. Båda är medvetna att hunden inte lyssnar lika bra på den andra hundägaren, men ändå hade hon hunden lös på deras tomt och var i bilens bagageluckan utan full uppsyn på deras hund när attacken skedde.

Vi anser att under dessa omständigheter har ett brott begåtts när hundägare trots sin vetskap om sin hunds attackbenägenhet har hunden lös på sin tomt. Den har attackerat två hundar innan, en allvarligt och en utan skador men ändock ute på allmän väg.

Vi kommer inte riktigt överens och undrar om en polisanmälan är meningslös. Eller är det stämning som gäller om vi vill markera deras skyldigheter/ansvar. Även den egentliga hundägaren som inte var den som var på plats.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillsyn över hunden

Vi kan börja med att konstatera att det finns en speciallag som reglerar ägarens tillsyn och ansvar över sin hund, Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

1 § uttrycker följande: "Hundar och katter ska hållas under sån tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter".

Hundens natur och mentalitet är till stor del avgörande för vilka krav man kan ställa på tillsynen. En hund som har visat aggressiva tendenser och benägenhet att attackera människor eller djur ska hållas under strängare tillsyn än t.ex. en lugn familjehund, detta framgår av lagkommentarerna.

Eftersom du nämner att hunden tidigare har attackerat andra hundar och varit aggressiv bör alltså ägaren i det här fallet hålla hunden under sträng tillsyn.

Strikt ansvar för skador

En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, 19 § samma lag. Av bestämmelsen följer att hundägaren har ett så kallat strikt ansvar för sin hund. Ägaren ska ersätta skadan även om denne inte har vållat skadan. Detta innebär att hundägaren alltid är ansvarig, skulle någon annan ha vållat skadan kan ägaren i sin tur ha rätt att få tillbaka ett utbetalt skadestånd av denne.

Skadeståndslag (1972:207) innehåller bestämmelser om skadestånd och ansvar. En hund ses i lagens mening som en sak och det som kan bli aktuellt i ert fall är att kräva skadestånd av ägaren för sakskada, 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Länsstyrelsen fattar beslut om eventuellt omhändertagande, förbud, varningar till ägaren. I akuta fall kan polismyndigheten besluta om direkt omhändertagande på platsen. Det är alltid en bra idé att upprätta en polisanmälan för att få händelsen dokumenterad.

Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”