Ansvar när en hund kolliderat med vår hund?

FRÅGA
Hej,Är vi ansvariga för att en annan hund skadar sig vid en kollision med vår hund när det är den anda hunden som orsakat kollisionen?Min fru var idag i en hundrastgård och flera hundar sprang lösa där och lekte.En annan hund sprang in i vår hund och skadade sig på vår hunds hörntand. Det konstaterades på plats av tre personer.Vår hund är en Welsh Corgi, som är långsam. Den hund som sprang in i vår hund är en större och mycket snabbar hund.Enligt min fru så var både den andra hundens ägare och ytterliga en person som var på plats överens om att det hela orsakades av att den andra hunden sprang på vår hund. Vår hund var passiv och inget bett förekom enligt samma vittnesmål.Några personuppgifter lämnades inte, då man tydligen ansåg att olycksorsaken var den anda hunden.Ni har den andra hundens ägare på något sätt tagit redan på vem min fru är och skickat ett SMS där där hon redogör för det veterinärbesök som gjort och att det kostat 2700kr. Det skrivs inga uttryckliga krav på ersättning, men det känns som att det menas som ett.Hur skall vi ställa oss om det kommer ett krav på ersättning?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Skadeståndsansvaret vad gäller hundar regleras i en särskild lag: Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (LHK).

Tar man hand om en hund har man ett s.k "strikt ansvar". Detta innebär att man ansvarar för alla skador som hunden orsakar oavsett om man själv medverkat till skadan (LHK 19§ 1st). Dock måste det varit er hund som orsakat skadan. Eftersom det var den andra hunden som sprang in i er hund kan man knappast anse att er hund orsakat skadan. Jag gör därför bedömningen att ni inte är ersättningsskyldiga. Kommer ett krav på ersättning bör ni därför inte betala.

Jag hoppas ni fått svar på er fråga. Ni är självklart välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97361)