FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt04/10/2016

Ansvar för ytskikt vid vattenskada från grannlägenheten

Hej! Har drabbats av stor vattenskada från grannens tvättmaskin. Skall jag verkligen stå för renovering av ytskiktet då LF endast står för 20 procent? Eller grannens försäkringsbolag?

Vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förutsätter att det är en bostadsrätt frågan gäller. I en bostadsrätt ansvarar bostadsrättsinnehavaren för det inre underhållet i lägenheten, där inräknas bland annat ytskikt. Detta följer enligt bostadsrättslagen. I stadgarna kan bostadsrättsföreningen närmare ange vad som ska gälla, de får dock aldrig genom stadgar ändra bestämmelser till bostadsrättsinnehavarens nackdel. Ett tips är därför att läsa föreningens stadgar och dubbelkolla om underhållsansvaret regleras mer förmånligt i er förening. I de flesta fall är dock bostadsrättsinnehavaren, även enligt stadgarna, ansvarig för ytskikten i lägenheten. Detta gäller oavsett hur skadan har uppstått. Det faktum att vattenskadan kommer från grannens lägenhet spelar således ingen roll.

I försäkringsvillkoret står vad försäkringen omfattar. Försäkringen du tecknar (bostadsrättstillägget) gäller endast för din bostad. Detsamma gäller grannens försäkring. Av denna anledning täcker inte grannens försäkring skador i din bostad.

Den enda möjligheten att undgå kostnaden för renovering av ytskikten är om det går att bevisa att grannen genom vårdslöshet har vållat vattenskadan. Det finns då en chans att ställa kostnaden mot grannen och eventuellt lösa tvisten i domstol. Att bevisa vårdslöshet är emellertid en mycket svår uppgift.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Jennifer ParmlindRådgivare