Ansvar för ursprungliga skador i en hyresrätt

2016-05-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej.jag bor i en hyresrätt sedan 6 år.Huset är 25 år.Parkettgolvet är sprucket.Troligen var parketten fuktig när golvet lades för 25 år sedan.Kan jag bli ersättningsskyldig för byte av parkett vid en avflyttning?Med vänlig hälsning Bo Lökholm
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Enligt lag så ska en hyresgäst väl vårda hyresrätten och hyresgästen är skyldig att ersätta skador som uppkommit genom dennas vårdslöshet eller ovarsamhet, se här. Fel som uppkommit på annat sätt än genom hyresgästens användande ska utan oskäligt dröjsmål meddelas till hyresvärden, annars kan hyresgästen behöva betala fel som inte denna egentligen inte ska stå för, se här.

Hyresrätten ska dock vid inflyttning vara i ett sådant skick att den anses fullt brukbar enligt allmän uppfattning, detta gäller även under hyrestiden. Hyresvärden ska med skäligt mellanrum ta hand om fel som uppkommit i hyresrätten som är vanliga på grund av ålder och användning, se här.

I ditt fall bör alltså hyresvärden veta om sprickorna i parkettgolvet om denna har skött sin underhållsplikt som finns enligt lag. Eftersom felet dessutom funnits där sedan innan bör detta även peka på att hyresvärden är medveten om dem.

Felet verkar inte heller uppkommit genom att du vart vårdslös eller ovarsam så du bör inte behöva ersätta sprickorna. Då sprickorna även verkar ha funnits sedan innan bör detta inte heller vara ett fel som du skulle ha meddelat hyresvärden om då denna som sagt bör vetat om dem sedan innan.

Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1770)
2020-10-28 Uppsägning vid olovlig andrahandsuthyrning
2020-10-26 Kan jag få behålla hyresrätten trots många sena inbetalningar tidigare om jag betalar den nuvarande hyresskulden inom 3 veckor?
2020-10-25 Uppsägningstider för andrahandshyresgäst
2020-10-25 Kan jag få min andrahandshyresgäst att flytta ut?

Alla besvarade frågor (85525)