Ansvar för upphovsrättsintrång av tredje man via skyddat nätverk

Mitt internet har används för fildelning av gäster som utan min vetskap anslutit en egen router. Är jag ansvarig för detta ?? Min router är skyddad av ett lösen endast jag kan.

Lawline svarar

Hej, tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Jag kommer vid besvarande av din fråga att utgå från att din fråga syftar på olovlig spridning av verk som är upphovsrättsskyddade med stöd av 1 och 2 kap upphovsrättslagen.

I 53 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (nedan upphovsrättslagen) anges att en person som genom uppsåt eller grov oaktsamhet gör intrång i en annan persons upphovsrätt ska dömas till böter eller fängelse i högst två år. Det straffrättsliga ansvaret för upphovsrättsintrång kräver alltså att det är ställt utom allt rimligt tvivel att den åtalade genom grov oaktsamhet eller uppsåt begått intrånget. Kravet är högt ställt och det kan bli svårt att visa att det varit du som begått intrånget.

Det finns även möjlighet att på civilrättslig grund bli ansvarig för intrång i någon annans uppehållsrätt. En sådan talan innebär ett annat beviskrav. För att du ska kunna bli ersättningsskyldig på grund av olovligt upphovsrättsintrång måste upphovsrättsinnehavaren kunna styrka att du gjort ett sådant intrång.

Din fråga gäller dock ansvar för intrång som andra utfört via ditt nätverk. Utgångspunkten är att en person inte kan hållas ansvarig för det andra gör med hjälp av ens nätverk. Frågan har även behandlats av EU-domstolen i mål C‑484/14. Där angavs att en person generellt sett inte är ansvarig för det tredje man gjort med hjälp av nätverket. Situationen tog dock sikte på en person som haft öppet nätverk, där tredje man kunnat utnyttja nätverket för olaga upphovsrättsintrång.

Du har, enligt egna uppgifter, haft ett lösenordskyddat nätverk. Frågan om ansvar för ett sådant nätverk har ännu inte prövats av domstol och det är otydligt hur långt ansvaret sträcker sig. Det finns flera advokatbyråer, till exempel Njord Lawfirm, som hjälper upphovsrättsinnehavare att kräva skadestånd för olaga upphovsrättsintrång. De anför att en person ska lösenordskydda sitt nätverk och inte lämna ut lösenordet för att undgå ansvar. Om det kan visas att du givit någon annan tillgång till ditt nätverk för att personen ska kunna göra upphovsrättsintrång kan du, enligt Njord Lawfirm, hållas ansvarig. Du uppger själv att du lösenordskyddat ditt nätverk och inte lämnat ut lösenordet till dina gäster. Du har inte heller varit medveten om att de använt ditt nätverk, eller om att de använt nätverket till olaga upphovsrättsintrång. Det skulle kunna tala för att du själv vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Rättsläget är dock, som sagt, oklart. Det är därför inte möjligt att säga huruvida du kan hållas ansvarig för olaga upphovsrättsintrång som skett med hjälp av ditt nätverk.

Om du är intresserad av att få ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta info@lawline.se.

Felicia JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”