FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag31/10/2023

Ansvar för styrelsesuppleant i ett aktiebolag?

Hej. Jag är suppleant i ett AB. Om ägaren missköter sin privatekonomi,och hamnar hos kronofogden privat. Kan jag som suppleant bli ansvarig,= betalningsskyldig, även om AB sköts perfekt? Mvh Anne 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att din fråga handlar om hur långt ansvaret för en suppleant sträcker sig i ett aktiebolag (AB).

Frågor om aktiebolag regleras i Aktiebolagslagen (hädanefter ABL).

Till att börja med ska konstateras att ägarens privatekonomi och aktiebolagets ekonomi är två skilda verksamheter. Ägarens privata förehavande med kronofogden påverkar inte aktiebolaget och dess ekonomi.

Vidare ska klargöras att du som styrelsesuppleant i ett AB agerar som ersättare för styrelsen och inte för aktieägare. Enligt 7 kap. ABL utser aktieägarna en styrelse och eventuella suppleanter. I mindre AB kan det dock hända att aktieägare och styrelse består av samma personer.

Ansvar för styrelsesuppleant?

Enligt 8 kap. 3 § ABL ska ett AB som har färre än 3 styrelseledamöter ha minst en styrelsesuppleant. Om AB har fler än 3 styrelseledamöter är det alltså valfritt att utse styrelsesuppleanter, detta ska emellertid framgå av bolagsordningen, 3 kap. 1 § ABL.

Att vara suppleant i en bolagsstyrelse ses ofta som en ren formalitet utan större betydelse, men även en suppleant kan komma att få ett stort ansvar i ett aktiebolag.

8 kap. 3 § ABL stadgar att bestämmelser om styrelseledamöter gäller i tillämpliga delar även för styrelsesuppleanter.

Konkret innebär detta att om den ordinarie ledamoten inte längre kan utföra sitt uppdrag träder suppleanten omedelbart in i ledamotens ställe och får därmed automatiskt samma ställning som en ordinarie ledamot. En suppleant kan då bli personligt ansvarig om styrelsen exempelvis bryter mot bestämmelser i ABL eller om bolaget inte redovisar och betalar in skatter, avgifter och moms i tid.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är suppleanten endast en ersättare för om en ordinarie styrelseledamot inte kan fullgöra sitt uppdrag. Om suppleanten träder in i styrelsen som ersättare agerar denne på samma villkor som en ordinarie styrelseledamot. Omvänt betyder detta att en suppleant som inte har behövt ersätta en ordinarie styrelseledamot inte heller kan anses ansvarig för beslut styrelsen tagit.

Som suppleant kan man alltså bli betalningsskyldig. Värt att tänka på är därför att vara insatt i det bolag man är styrelsesuppleant för, i det fall situationen kräver att man träder in i styrelsen. I den situation som du beskriver bör det dock inte finnas någon anledning till oro. Att ägaren inte har koll på sin privatekonomi är vanligtvis inget som påverkar aktiebolagets situation.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Aksel DelfinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000