Ansvar för styrelseledamot i tennisklubb.

2017-03-24 i Avtal
FRÅGA
Vilket juridiskt ansvar tar jag som ledamot i en styrelse på en tennisklubb?Kan jag bli betalningsansvarig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Styrelseledamöters ansvar gentemot föreningen bestäms genom föreningens stadgar och möjligtvis även genom andra avtal mellan styrelseledamöterna och föreningen.

Vanligtvis ska en styrelse ,genom sina beslut, framför allt verka för att tillgodose medlemmarnas och föreningens intressen.

Det är ovanligt att medlemmar i en s.k. "lekmannastyrelse" (en styrelse som inte ställer krav på professionella kunskaper) blir betalningsansvariga. Att styrelsen tar ett "dåligt" beslut leder som huvudregel inte till något betalningsansvar. Däremot kan beslut som avviker från föreningens verksamhet leda till betalningsansvar.
Exempelvis kan betalningsansvar åläggas en styrelseledamot om denne använder föreningens pengar för privata ändamål eller på annat sätt beter sig illojalt mot föreningen. För att betalningsansvar ska föreligga krävs att du som styrelseledamot handlar uppsåtligen eller oaktsamt och på grund av detta skadar föreningen ekonomiskt.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

David McKenzie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88449)