FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt22/01/2021

Ansvar för störande grannar i bostadsrättsförening

Vem anser att det är bostadsstyrelsen i en bostadsrättsförening som är ytterst ansvarig gällande störande grannar

Tacksam för återkoppling

Mvh

Birgitta

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

I ditt fall blir bostadsrättslagen (BrL) tillämplig då det rör sig om en bostadsrätt.

Bostadsrättshavare har en skyldighet att inte störa sina grannar vilket regleras i 7 kap. 9 § BrL. Bostadsrättshavare har en skyldighet att inte utsätta sina grannar för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Störningarna måste dock vara av den grad att de inte skäligen bör tålas. Vid bedömningen av vad som skäligen bör tålas utgår man från den allmänna uppfattningen.

Det första man kan göra om man har störande grannar är att prata med grannarna och berätta att det upplevs som störande. Upphör inte störningarna ska bostadsrättsföreningen kontaktas. Föreningen har då en skyldighet att se till att störningarna omedelbart upphör (7 kap. 9 § 2 st p.1 BrL). Som svar på din fråga regleras det alltså i lag att styrelsen har ett ansvar för störande grannar i en bostadsrättsförening.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba FriskRådgivare
Hittade du inte det du sökte?