Ansvar för skador som kor orsakat på annans mark

FRÅGA
Om en persons djur (kor) orsakar skadegörelse i någon trädgård, är då ägaren ersättsningsskyldig för de skador som uppstått?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ansvarar ägaren av ett djur för skador som djuret orsakar?

När djur orsakar skador på någons egendom kan två olika typer av skadeståndsansvar bli aktuellt för djurets ägare. Om djuret utgörs av en hund, en katt eller ett vilt djur i fångenskap har ägaren ett så kallat strikt ansvar. Med strikt ansvar menas att ägaren av djuret ansvarar för alla typer av skador som djuret orsakar. Om djuret varken är en hund, katt eller ett vilt djur i fångenskap är ägaren av djuret ansvarig för culpa, dvs för vårdslöshet. Detta innebär att djurägaren är skyldig att ersätta de skador som orsakats av djuret till följd av att ägaren har varit oaktsam vid tillsynen av detta.

I lagen om ägofred föreskrivs dessutom att om annans djur olovligen kommer in på annans ägor och gör skada är djurets ägare pliktig att ersätta skadan oavsett om ägaren agerat vårdslöst eller inte. Därav framgår alltså att det föreligger ett strikt ansvar för ägaren att se till att korna inte kan ta sig in på annans ägor. (47 § lagen om ägofred)

Ägaren av korna är således ersättningsskyldig för skadorna som uppstått i någon annans trädgård.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (338)
2019-04-17 Ersättning för sveda och värk för avlidet husdjur samt kostnader för vaccination och kastrering av nytt husdjur
2019-04-17 Ersättning för skada som orsakats av en annan persons hund
2019-04-16 Skadestånd för skada orsakad av hund
2019-04-15 Hund som orsakat skada på egen gård

Alla besvarade frågor (67937)