Ansvar för skadedjur i bostadsrätt

2015-10-28 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hur ser answarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättinnehavare ut gällande råttsanering. Om råttorna har kommit in i badrumsgolvet under lägenheten?Vilka skyldigheter har föreningen och vilka skyldigheter har bostadsrättinnehavare?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga. Ansvaret ligger i huvudsak på bostadsrättsföreningen för utrotning av ohyra och skadedjur. Vem som får stå för kostnaden för utrotningen och om en bostadsrättshavare har rätt till ersättning eller skadestånd framgår ur 7 kap. 5, 2 och 12 §§ bostadsrättslagen (här).

För att veta vad som menas med ohyra kan vägledning tas från bostadsrättslagens lagkommentar. Här nämns vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsängrar och mjölbaggar som ohyra medan parasiter på människor inte anses som ohyra. Råttor nämns alltså inte som ohyra i lagkommentaren. I SAOL definieras ohyra som blodsugande skadeinsekter och Anticimex som arbetar med sanering av skadedjur klassar råttor som ett skadedjur. Råttor torde således falla in under sådan utrotning som bostadsrättsföreningen ansvarar för.

Om föreningen vägrar åtgärda problemet kan medlemmarna göra det på föreningens bekostnad. Om en bostadsrättshavare orsakat ohyran kan föreningen dock kräva ersättning men om så inte är fallet har en bostadsrättshavare i sin tur rätt till ersättning för nödvändiga kostnader, ex. kemtvätt av sängkläder. Om en bostadsrättshavare inte kunnat nyttja sin bostadsrätt under tiden för saneringen har denne rätt att kräva skadestånd.

Var dock uppmärksam på att underlåtenhet att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta bostadsrättsföreningens styrelse om ohyra i bostadsrätten, som kan leda till spridning i fastigheten, är en förverkandegrund enligt 7 kap. 18 § 4 p. BRL. Ta därför kontakt med föreningen om du misstänker att det finns råttor i bostadsrätten.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll