Ansvar för skada som orsakats av hund

FRÅGA
Min hund sprang ut från lägenheten då en person öppnade och inte viste hunden var där. Ut springer hunden och jag efter, men hunden hann bita en annan hund på ryggen, ett snabbt bett.Vi delade telefonnummer och jag sa att jag givetvis betalar eventuella kostnader för detta bett. Hunden åker in och fram kommer det att det finns ett hål på diafragman vid hjärtat, ett hål i hinnan till levern, och lite blod såklart. Nu har hunden legat sedan i lördags, och det har kommit fram att veterinären inte har något underlag för att bettet orsakat problemet med hjärtat eller diafragman. I princip hade det kostat oss 3-4 tusen kronor om hunden bara haft de problem som uppstod av bettet. Nu står vi och ska till att betala i runda svängar 11 tusen, då de tar lite ansvaret och betalar hälften. Men kan det vara riktigt att vi ska betala hälften?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

En skada som orsakats av en hund ersätts som huvudregel av hundens ägare. Det föreligger vidare ett så kallat strikt ansvar, vilket betyder att du som ägare ansvarar oavsett vårdslöshet från din sida. (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter).

Bedömning huruvida du behöver ansvara för skadan på hjärtat och diafragman görs utifrån en bedömning av adekvat kausalitet. Med kausalitet menas med att det måste finnas ett orsakssamband mellan ett handlande som sen leder till en skada. Vad som menas med begreppet adekvat är att skadan ska vara förutsägbar, påräknelig eller rimlig.

Den skada som den andra hunden fick av din hunds bett har således adekvat kausalitet eftersom det finns ett orsakssamband och skadan varit påräknelig. I din fråga anger du att det inte fanns något underlag för att bettet orsakat problemet på hjärtat eller diafragman. Mot denna bakgrund kan man hävda att det inte föreligger något orsakssamband. Det innebär att du inte behöver ersätta skadan på hjärtat eller diafragman. Du ska alltså bara ersätta skadan som orsakades av bettet.

mvh

Therese Axén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (486)
2022-01-28 Fråga om skadeståndsansvar för en hundägare vars hund orsakat skador på en flicka
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning

Alla besvarade frågor (98703)