Ansvar för skada orsakad av katt

Hej, vi bor i en liten by o. har en katt som är vanligtvis ute . Före en vecka senare försvann katten plötsligt o. vi kunde inte upphitta den. Idag lämnade en kvinna katten tillbalka o. berättade att den har varit i deras garage / lager o. har kissat i deras barnpulka och p. ett renskin . Hon bedömer att de kan inte tvätta det, bara kasta bort. Nu vill de ha ersättning. Här i byen finns manga katter som springer (o. kissar) överallt... Är vi verkligen ansvarlig nu o. har plikt att betala ersättning ?

Tack för ett hjälpsamt svar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

En generell regel om tillsyn och skötsel av katter och hundar med hänsyn till djurets natur och övriga omständigheter återfinns i lagen (2007:1150) om tillsyn över katter och hundar. Kattägare har, till skillnad från hundägare (19 §), emellertid inget strikt ansvar för de skador som djuret orsakar. Detta innebär att skadeståndsskyldigheten bedöms enligt skadeståndslagen (1972:207) (SkL). För att bli ålagd skadeståndsskyldighet krävs att du som kattägare handlat med uppsåt eller vårdslöst och att detta har lett till skadan ifråga, SkL 2 kap. 1 §. Bevisbördan för detta ligger dessutom på kvinnan som kräver ersättning.

Att låta katten vistas utomhus kan knappast anses som vårdslöst. Katter är fria djur och det skulle vara orimligt att kräva sådan tillsyn av utekatter som kräver konstant övervakande. Inget i din frågeställning tyder heller på att du uppsåtligen orsakat skadan. Min uppfattning är därför att utsikterna till ersättning för kvinnan är små.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000