Ansvar för skada i lägenhet som eventuellt orsakats av hyresgäst

Om en hyresgäst rengjort diskmaskinen på felaktigt sätt så att maträtter fastnat i pumpen så den har gått sönder. (handhavandefel). Är det verkligen hyresvärdens skyldighet att bekosta detta ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret finner vi i 12 kap. Jordabalken(JB).

Vem bär ansvar?

Den trasiga diskmaskinen betecknas som en skada i lägenheten.

Vem av dig och hyresvärden som är skyldig att betala för reparationen beror på hur skadan har uppkommit.

Hyresgästens ansvar

Utgångspunkten är att hyresgästen är ersättningsskyldig för sådana skador som denne förorsakat antingen med avsikt eller genom vårdslöshet, men däremot inte för sådant som beror på en olyckshändelse.

Kommer matresterna från hyresgästen, får man se om han eller hon iakttagit tillräcklig försiktighet när han eller hon använt diskmaskinen för att avgöra om grunden är vårdslöshet eller en olyckshändelse. Om hyresgästen t.ex. rengjort diskmaskinen utan att följa några eventuella instruktioner kan det vara tal om vårdslöshet. Om det däremot inte finns några instruktioner alls, och det ter sig inte vara helt okomplicerat att rengöra denna diskmaskin, kan det vara svårare att hävda vårdslöshet. I denna del är det svårt för mig att göra en bedömning då jag inte är bekant med alla omständigheter.

Hyresvärdens ansvar

Enligt 12 kap. 15§ 2 st. JB ska hyresvärden vid bostadshyra med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. I 12 kap. 16§ 1 st. JB framgår det att denna "underhållsskyldighet" för hyresvärden även gäller om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det finns en möjlighet för hyresvärden att inte bekosta reparation av diskmaskinen, men det förutsätter att man också kan visa på vårdslöshet eller uppsåt i hyresgästens agerade.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000