Ansvar för sambos skulder om hen avlider

FRÅGA
hej.undrar hur det blir om min sambo skulle avliva och hon har skulder med sig när vi flyttar ihop, vi är inte gifta. Blir jag ansvarig för dom i ett sånt skede?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du dels i Sambolagen (SamboL), dels i Utsökningsbalken (UB).

Vad gäller i ett samboförhållande om din sambo skulle avlida?
I ett samboförhållande svarar var och en för sina egna skulder och du tar alltså inte över dessa på något sätt om din sambo skulle avlida.

Bodelning vid sambos död:
Det som kan hända om din sambo avlider är att en bodelning genomförs. En bodelning innebär att samboegendom, dvs. bostad och bohag (möbler, inredning m.m.) som köpts för gemensamt bruk, delas lika mellan er. Vid bodelning ska en sambos skulder täckas innan likadelning, men det sker endast ur den gemensamma egendomen om skulderna har en direkt koppling till denna eller inte täcks av sambons andra egendom (13 § SamboL). Det finns också ytterligare skydd genom att bodelning endast kan ske på begäran av någon av samborna. Det innebär alltså att du inte behöver genomföra en bodelning vid din sambos död om det skulle innebära att din sambos skulder "inkräktar" på den gemensamma samboegendomen och din del av denna (18 § SamboL).

Kan du på något annat sätt bli ansvarig för sambons skulder?
Har din sambo skulder som hon inte kan betala kan Kronofogdemyndigheten begära utmätning av egendom för att kunna få betalt för de skulder som finns. Utmätning görs efter vissa regler i 4 kap. UB. Dessa regler innebär att kronofogden kommer att utgå från att egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör din sambo (och kan utmätas) så länge ni inte kan visa på att ni samäger egendomen eller att du är ensam ägare till den (4 kap. 19 § UB). Konsekvensen för din del är alltså att gemensam egendom kan utmätas för att täcka sambons skulder så att du på så vis kan bli indirekt ansvarig för skulderna. Det är ganska högt ställda krav för att utmätning över huvud taget ska ske och det är lätt att skydda sig genom att spara kvitton och liknande för att kunna bevisa vem av er som äger egendomen.

Sammanfattningsvis och råd
Du ansvarar inte för din sambos skulder även om hon skulle avlida. Det enda sättet skulderna på något vis kan drabba dig är genom att gemensam egendom tas i anspråk för att täcka din sambos skulder. Ett tips för att uppnå skydd för eventuell utmätning, där den gemensamma egendomen riskerar att tas i anspråk, är att spara på kvitton så att du enkelt kan visa vilken egendom som tillhör dig och vilken som tillhör din sambo. Ett annat tips om sambon har stora skulder vid sitt dödsfall är att inte begära bodelning.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll